• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

NOJG WA-jacht verzekering dekking voor degene die voor 1 april hun jachtakte hebben aangevraagd en deze nog niet hebben ontvangen

= = = = = = = = = = = Citaat afkomstig van Hienfeld = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =

Voor het verkrijgen van een jachtakte dient de jager deze aan te vragen en in persoon af te halen op het bureau van politie.

In verband met corona is het niet mogelijk om langs te komen op de bureaus en moet alles per post.
Dat betekent dat de afgifte vertraging oploopt.

De politie heeft haar werkwijze moeten aanpassen. Hierover heeft de landelijke politie gepubliceerd.

Zie link. https://www.politie.nl/themas/vergunningen-en-verloven.html#alinea-title-werkwijze-tijdens-corona

 

Het volgende is duidelijk geworden.

De jachtaktehouders krijgen van hun politiekorps voor het verlengen van de jachtakte een brief om de benodigde materialen inclusief de oude jachtakte op te sturen, waarna de aktehouder de nieuwe jachtakte voor de periode 1-4-2021 tot 1-4-2022 later op het bureau kan ophalen.

Vanwege de ontstane vertraging in de uitgifte,  heeft de minister de mogelijkheid gegeven om jachtakten en verloven ambtshalve tot 1 juli te verlengen.

In de tussenliggende periode kan de jager middels een foto of kopie van zijn oude akte bij controle aantonen in het bezit te zijn van een ‘geldige  jachtakte.

 

In de wet maar ook in de polis staat dat er uitsluitend mag worden gejaagd als de jager in het bezit is van een geldige jachtakte.

Vanwege de bijzondere omstandigheid accepteren wij de situatie dat niet elke jager die een nieuwe akte heeft aangevraagd, vanaf 1-4-2021 deze nog niet op het politiebureau heeft kunnen afhalen.
Zonder hiermee een precedent te scheppen bieden wij de leden van NOJG die hun verzekeringspremie tijdig hebben betaald en kunnen aantonen vóór 1-4-2021 een nieuwe jachtakte te hebben aangevraagd dekking onder de polis DL252108 Aansprakelijkheidsverzekering voor Jagers NOJG.

 

Vertrouwend jullie hiermee van dienst te zijn geweest.

 

W.A. Hienfeld B.V.

Wisselwerking 16, 1112 XM Diemen

P.O. Box 75133 1070 AC Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.