UITNODIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING NOJG REGIO OVERIJSSEL

 

kopje brief standaard NOJG REGIO overijssel

 

Lokatie: De Haverkamp,Stationstraat 28 te Markelo

Datum : dinsdag 02 februari 2016.

Tijd : aanvang 19.30 uur !!   ( zaal open om 19.00 uur.)

Beste NOJG leden afdeling Overijssel,

Uw bestuur stelt het bijzonder op prijs u ook dit jaar weer te mogen begroeten op deze jaarlijkse Jachtvergadering cq. Nieuwjaarsborrel.

We hebben het genoegen u op deze avond voor te mogen stellen als gastsprekers het secretariaat FBE,  te weten de heren Jan Rosing, belast met uitvoering, FRS dataverwerking etc. en mr.Henny van Koot, ambtelijk secretaris en gespecialiseerd in WNN zaken.

WAT IS DE AGENDA VOOR VANAVOND?

 • Plm. 19.45 opening met welkomstwoord.
 • Notulen ALV 2015 (liggen ter inzage)
 • Mededelingen cq. ingekomen stukken.
 • Verslag secretaris/penninmeester
 • Bestuurswijziging:
  • aftredend en niet herkiesbaar Freek Kikkert. In zijn plaats stelt het bestuur voor de heer Peter Hodes.
  • Verder aftredend en niet herkiesbaar is Rudy Lindeboom. Voor zijn vervanging zijn we nog zoekende.
 • FBE/WBE/WNN aangelegenheden.

WAT VERDER TER TAFEL KOMT

 • Rondvraag
 • Pauze met Nieuwjaarsborrel.
 • Plm. 21.00 uur voortzetting met onze Gastsprekers.
 • Plm.22.00 uur sluiting.

Jan Brinkman,secretaris.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.