Reactie NOJG Regio Fryslan op bericht “It Fryske Gea”

Pixabay grauwe gans-348290_1280

TBO “It Fryske Gea” laat in bijgaand bericht http://www.omropfryslan.nl/nijs/fryske-gea-it-prikken-fan-guozze-aaien-helpt-net weten, dat eierprikken niet werkt, echter daarover bestaan meerdere bewijzen van het tegendeel.

De NOJG is voorstander van actief ingrijpen door vrijwilligers en TBO’s binnen eigen terreinen om de toename van daar broedende overzomerende ganzen een halt toe te roepen.

Het nu laten weten, dat eierprikken niet zo werken is demotiverend en contra productief.  Eierprikken hoort bij een groter pakket aan maatregelen wat binnen de terreinen moet worden uitgevoerd om de fauna balans te herstellen en te handhaven.

Inderdaad heeft het vangen en vergassen op Terrein van it Fryske Gea  in 2015 een wezenlijke daling van overzomerende ganzen te zien gegeven.

De NOJG is echter van mening dat dergelijke paardenmiddelen bij constant uitvoeren van goed fauna beheer binnen terreinen door de TBO’s,  gericht op draagvlak en biotoop voor gewenste aantallen grauwe ganzen, achterwege kunnen blijven.  Hiervoor is het wel nodig, dat TBO’s het traditioneel “leefgebied beleid”  aanvullen met actief fauna beheer. Daar profiteert de biodiversiteit van, geeft evenwicht in de factoren voedsel rust en ruimte  volgens de doelstelling van de Habitatrichtlijn, (waarvoor de TBO’s gesubsidieerd worden) , en  voorkomt dat aanliggende  grondgebruikers last en ( fauna) schade ondervinden van o.a. in  (onbeheerde) Natuurgebieden  boventallig voorkomende  predatoren als vossen en overpopulaties ganzen.

Het geeft geen pas onbeperkte  opvang (en vetmesten) van ganzen in de winter te bepleiten in ruil voor inzet van een paardenmiddel, waar niemand blij mee is, en als juist door die onbeperkte opvang en overvoedering  het nu zo aangepakt bovenmatig en onnatuurlijk ganzen  bestand in de zomer is ontstaan.

Peter Kempen

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.