Aandachtspunt m.b.t.  de Duitse WA-jachtverzekering

Voor leden die gebruik maken van de dekking voor Duitsland, wordt door verzekeraars geadviseerd om tenminste een verzekerd bedrag te nemen van €3.000.000.

De achterliggende reden hiervan is dat men ziet dat de hoogte van de claims in Duitsland sterk stijgende is en dat het standaard verzekerd bedrag van €1.250.000 in bepaalde gevallen wel eens te laag kan zijn. Het meerdere wordt dan op de verzekerde zelf verhaald.

Gelet op de geringe premiestijging van € 7,- (€29,- >> €36,-)en het te lopen risico, heeft de NOJG in overleg met onze verzekeringsmakelaar Concordia de Keizer gemeend dit advies over te nemen en haar leden te adviseren om bij een nieuwe verzekering voor 3 jaar dit bedrag aan te passen, de kosten hiervoor zijn dan € 108,-

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.