• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Aanpak steenmarter in Fries weidevogelgebied succesvol, proef in 2020 uitgebreid.

Om weidevogels te beschermen zijn in het voorjaar van 2019 rondom het Friese Aldeboarn steenmarters gevangen en gedood. Het gaat om 19 steenmarters: 15 mannetjes en 4 vrouwtjes. Dit zorgde ervoor dat steenmarters minder weidevogelnesten leeghaalden. Daardoor zijn er in dit gebied fors meer grutto- en kievitkuikens uit het ei gekomen dan voorgaande 2 jaren. De proef met het vangen van steenmarters wordt in 2020 uitgebreid naar nog  7 locaties.

Het wegvangen en doden van de steenmarters bij Aldeboarn gebeurt om de weidevogels te beschermen. In 2019 kwamen er fors meer kuikens uit het ei dan in 2017 en 2018. Ondanks dat er een vos en een steenmarter in het gebied aanwezig waren, is 74% van de nesten in het gebied uitgekomen. In 2017 was dit nog 39%. Van de 107 gemonitorde nesten werden er 28 leeggegeten. In slechts 2 gevallen gebeurde dat door een steenmarter. Het wegvangen en doden van steenmarters in het gebied lijkt een kansrijke maatregels om weidevogels te beschermen. Het leidde tot aanzienlijk meer kans voor weidevogelkuikens om uit het ei te komen. Dit draagt bij aan het in stand houden van weidevogels zoals de grutto en de kievit.

Proef in 2020 uitgebreid met 7 locatie
De proef met het vangen van steenmarters wordt in 2020 uitgebreid naar nog 7 locaties. Hiermee wordt nagegaan of het vangen van steenmarters ook in deze weidevogelgebieden leidt tot meer kans voor weidevogelkuikens. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat de steenmarter in deze gebieden vaak weidevogelnesten leeghaalt.

Meer wildcamera’s
Ook wordt volgend jaar de monitoring van weidevogelnesten uitgebreid. De provincie stelt nog 50 wildcamera’s beschikbaar aan de agrarische collectieven die de monitoring uitvoeren. Met de wildcamera’s kan in de gaten gehouden worden of weidevogelnesten worden leeggehaald en of dat gebeurt door bijvoorbeeld een steenmarter of vos. Ook worden 5 steenmarters voorzien van een GPS zender. Daarmee wordt hun leefgebied in kaart gebracht.

Tussen 2017 en 2019 werden in de provincies Friesland en Groningen al circa 1.000 nesten gevolgd met behulp van wildcamera’s. Het aantal kuikens dat uit het ei kwam loopt erg uiteen in de onderzochte gebieden. Van 21% tot meer dan 80%. Per gebied verschilt het dier dat de nesten leeghaalt.

bron: Provincie Friesland, 17/12/19

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.