Aantal kraaien en kauwen loopt in Maas en Waal de spuigaten uit

EWIJK/ DREUMEL – Het aantal kraaien en kauwen loopt in Maas en Waal de spuigaten uit. Om de populatie kleiner te krijgen en de overlast te verminderen, worden er dit jaar veel meer afgeschoten.

Dit laten de twee WBE’s (wildbeheereenheden) in de regio weten. Ook is duidelijk dat het intensiever jagen op vossen een positief resultaat kent: de populatie en de overlast blijven beheersbaar. En dat geldt ook voor het reeënbestand: met een beperkt afschot blijft er een gezonde populatie in de bossen en velden.

Balansen in april

Jaarlijks houden de WBE’s Wijchen & Waal en Maas & Waal West in april een telling, om te bezien hoe de wildstand erbij staat: is er balans of is het noodzakelijk ergens op te jagen? Zo kan afschot noodzakelijk zijn omdat er te veel schade in de landbouw en fruitteelt ontstaat, of omdat een overtal aan vossen de eieren en broedsels van weidevogels opeten.

WBE Wijchen & Waal beheert 53 velden – aaneengesloten weides, akkers of boomgaarden – met 140 leden tussen het Maas-Waalkanaal en de Noord-Zuid. WBE Maas & Waal West doet dat met 80 leden tussen de Noord-Zuid en Heerewaarden, waar zo’n 40 velden liggen.

De tellingen geven trends weer en zijn nimmer exacte aantallen, al vallen op basis daarvan wel inschattingen te maken. Op 10 tot 20 procent van de velden wordt geteld wat ook feitelijk wordt waargenomen. Wbe Maas & Waal West werkt al vele jaren op die manier, Wbe Wijchen & Waal is daar dit jaar mee begonnen. ,,Omdat alle WBE’s in Nederland zo gaan werken en je dan juridisch sterker staat’’, zegt Mark Jacobs van Wbe Wijchen & Waal.

Zie voor meer informatie het gehele artikel in de Gelderlander

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.