Aantal reeën in Friesland nam in 2016 fors toe

Het aantal reeën in de provincie Friesland is vorig jaar fors toegenomen. Telde de provincie in 2015 nog 6.400 reeën; het afgelopen jaar zijn er door de Friese wildbeheereenheden ruim 7.000 geteld blijkt uit voorlopige cijfers. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk zelfs hoger, omdat reeën zich goed schuil weten te houden waardoor tellingen eerder te laag dan te hoog uit komen.

De wildbeheerders denken dat de reeënpopulatie vooral kon toenemen omdat in 2014 de ontheffing voor het afschieten van reeën werd ingetrokken. Aanleiding was een gerechtelijke procedure in een andere provincie, waardoor Friesland ook besloot de ontheffing in te trekken. In 2015 kwam er in juni een nieuwe ontheffing maar die kwam vrij laat in het seizoen. De jagers konden toen alleen nog reebokken afschieten. In totaal werden toen 502 reeën afgeschoten, tegenover 1183 in 2014. In 2016 werden er 1235 afgeschoten.

bron: Friesch Dagblad, 03/05/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.