Aantal wolvenaanvallen in Drenthe verdrievoudigd

Het aantal wolvenaanvallen is in het derde kwartaal (augustus tot en met oktober) meer dan verdrievoudigd ten opzichte van het tweede kwartaal (mei tot en met juli). Dat blijkt uit cijfers van BIJ12, de uitvoeringsinstantie van de provincies die de schade afhandelt.

In het derde kwartaal ging het om 53 bewezen wolvenaanvallen en in het tweede kwartaal ging het nog om 16 aangetoonde wolvenaanvallen. Het komt door de hogere voedselvraag van de Drentse roedel nu zij welpen heeft en daarnaast zijn drie zwerfwolven verantwoordelijk voor schade aan landbouwhuisdieren, ook anders dan schapen.

In totaal werden in de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 105 schapen gedood bij wolvenaanvallen. Daarnaast werden 2 pony’s, 5 pinken, 5 kalfjes, 3 koeien en een geit gedood. In oktober ging het bijna alleen maar om aanvallen op grotere dieren.

Meeste aanvallen door wolvenpaar

Van de 53 bewezen wolvenaanvallen in Drenthe zijn er 30 toe te schrijven aan het wolvenpaar in het Drents-Friese Wold. En daarmee neemt het aantal aanvallen van dit koppel fors toe ten opzichte van het tweede kwartaal. Bij vijf van de 30 gevallen is het DNA van zowel het mannetje GW2397m als het vrouwtje GW2090f aangetroffen.

Het DNA van het ouderpaar is niet alleen bij schapen gevonden, maar ook bij een kalf, een pink, een shetlander en een veulen. Daarnaast deed het wolvenpaar in augustus drie aanvallen op vee in Kallenkote, net over de grens in het Overijssel. Van de drie welpen van het wolvenpaar zijn nog geen sporen aangetroffen.

Ter vergelijking: in het derde kwartaal was het ouderpaar van de roedel op de Veluwe bij vier aanvallen op schapen betrokken. En in het natuurgebied De Groote Heide in Brabant/Limburg was er zeven keer een gemelde wolvenaanval op een schaap en één keer op een ree.

Hogere voedselvraag

Het Drentse wolvenpaar deed eerder ook al meerdere wolvenaanvallen. Vrouwtjeswolf GW2090f heeft van april vorig jaar tot en met eind juli dit jaar ongeveer 18 keer toegeslagen. En mannetjeswolf GW2397m deed 31 keer een aanval in tien maanden. Zeven aanvallen van een of beide ouders vonden in het tweede kwartaal van 2022 plaats. Daarbij ging het vooral om schapen en één keer om een kalf. In het derde kwartaal ging het dus om 30 aanvallen en vaker op grotere dieren.

“De toename in aanvallen op vee kan verklaard worden uit het feit dat de roedel, door hun opgroeiende jongen, een grotere voedselbehoefte heeft. De jongen zijn nu net zo groot als hun ouders, maar jagen nog niet echt mee”, zo staat er in de kwartaalrapportage.

Het aantal meldingen van wolvenaanvallen is in november en december weer afgenomen; van 1 november tot en met 14 december zijn in Drenthe 10 meldingen van wolvenaanvallen geweest. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of het inderdaad om wolvenaanvallen gaat.

Zwerfwolven

Wat verder opvalt is dat drie zwervende wolven die in Drenthe waren in het derde kwartaal, tientallen aanvallen op grote dieren hebben gedaan. Het DNA van wolf GW2488m is bij vijftien wolvenaanvallen aangetroffen, waaronder vijf aanvallen op runderen, waarvan twee keer een pink. Deze wolf is een nakomeling van de Rehburg-roedel in Duitsland en was actief in de regio tussen Assen, Emmen en Hoogeveen. Inmiddels heeft deze wolf Nederland weer verlaten; het DNA is later op maar liefst 360 km ten zuiden van Drenthe aangetroffen.

Zwerfwolf GW2864m deed zeven aanvallen in Midden-Drenthe, waaronder een aanval op een rund, een kalf en twee pinken. Deze wolf is inmiddels vertrokken naar Nedersaksen.

Op 8 september werd bij een schadegeval van GW2864 ook het DNA van wolvin GW3011f aangetroffen, die op dat moment ‘nieuw’ was in Nederland. Deze wolf is afkomstig uit de Nordhorn-roedel, net over de grens in Duitsland. Deze zwervende vrouwtjeswolf was betrokken bij vier aanvallen op grotere dieren in Midden-Drenthe. Het is onbekend of deze wolf zich nog in Drenthe bevindt.

Grote afstanden

Niet alleen Drentse zwervers legden grote afstanden af. Een wolf die voor het eerst in april van dit jaar is aangetroffen in de Noordoostpolder, werd in september in Limburg aangetroffen. En dat is 200 kilometer verderop. En niet veel later werd het DNA van deze wolf in Zuid-Wallonië aangetroffen. Dit illustreert de grote afstanden die wolven op doortocht kunnen afleggen, aldus BIJ12.