Aanvullende informatie op het verzekerd bedrag verzekeringsbewijs NOJG t.b.v. Duitsland

Geachte leden NOJG.

Naar aanleiding van veel vragen die wij mochten ontvangen willen wij U de navolgende aanvullende informatie verstrekken t.a.v. het verzekerd bedrag wat aangegeven staat op het Duitse gedeelte van uw verzekeringsbewijs wat u van ons heeft ontvangen of nog ontvangt.

Op het verzekeringsbewijs van Gothaer staat een minimale dekking van € 500,000,- aangegeven. Daar de Nederlandse dekking hoger is, geldt automatisch het hogere verzekerde bedrag van de Nederlandse dekking. Dit betekent dus, dat u in feite minimaal € 1.250.000. verzekerd bent.

Wilt u echter gebruik maken van een nog hogere dekking, dan kunt u met een bijbetaling een aangepast bewijs ontvangen , dit kunt U opvragen bij het secretariaat.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens het NOJG secretariaat,

Jolande ten Thije

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk