Aanvullende maatregelen vogelgriep – verstoren van watervogels door jacht verboden.

Aanvullende maatregelen vogelgriep

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Vanaf vandaag geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels.

Met name de besmettingen van commerciële bedrijven in andere lidstaten baren mij zorgen. Vanwege deze toenemende dreiging heb ik besloten om, aanvullend op de reeds ingestelde ophok- en afschermplicht, een aantal landelijke maatregelen in te stellen. Per direct is het niet meer toegestaan om sierpluimvee en watervogels te verzamelen (op bijvoorbeeld tentoonstellingen).

Tevens heb ik een landelijk verbod ingesteld op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.

Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016

Artikel 2d Verbod jagen en doden van wild

  1. In afwijking van artikel 31 Flora- en faunawet is het verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dit watervogels kan verstoren.
  2. Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden voor zover dit watervogels betreft of watervogels kan verstoren. Daartoe zijn alle bestaande aanwijzingen, toestemmingen, vrijstellingen en ontheffingen op grond van de artikelen 65, 67, 68, 72 en 75 van de Flora- en faunawet opgeschort.

Dit houdt het volgende in:

  • de jacht op Wilde Eenden is gesloten;
  • de aanwijzing doden met geweer van Nijlgans en Rosse Stekelstaart mag niet meer gebruikt mag worden;
  • de vrijstelling Canadese gans mag niet meer gebruikt worden;
  • alle ontheffingen voor Grauwe Ganzen en Kolganzen mogen niet meer gebruikt worden;
  • geen enkel gebruik van het geweer is meer toegestaan in gebieden waar er door het schot watervogels kunnen worden opgejaagd.

Uiteraard is het zaak dat iedereen bij de uitoefening van andere activiteiten in de natuur ook zoveel mogelijk verstoringen voorkomt van wilde watervogels, om de eventuele verspreiding van het virus te beperken. Ik roep iedereen op hier rekening mee te houden.

De aanvullende maatregelen worden uit voorzorg genomen nadat pluimveebedrijven in Hongarije, Duitsland en Oostenrijk besmet zijn geraakt met het vogelgriepvirus H5N8. De getroffen landen hebben maatregelen genomen, zoals het ruimen van de vogels en de instelling van een vervoersverbod. Uit analyse van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is gebleken dat er geen risicovolle transporten vanuit deze regio’s naar Nederland hebben plaatsgevonden.

Rotterdam

Bij een aantal watervogels in het recreatiepark Plaswijckpark in Rotterdam is het vogelgriep type H5N8 vastgesteld. Deze vogels zijn inmiddels gedood. De andere vogels in dit park hebben tot nu toe geen verschijnselen van vogelgriep en worden binnen gehouden. De gezondheid van deze dieren wordt in de gaten gehouden. Het dierengedeelte is voor het publiek afgesloten.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.