Advies Duitse WA jachtverzekering NOJG

Aandachtspunt m.b.t. de Duitse WA-jachtverzekering NOJG

Voor leden die gebruik maken van de dekking voor Duitsland, wordt door verzekeraars geadviseerd om tenminste een verzekerd bedrag te nemen van € 3.000.000. De achterliggende reden hiervan is dat men ziet dat de hoogte van de claims in Duitsland sterk stijgende is en dat het standaard verzekerd bedrag van € 1.250.000 in bepaalde gevallen wel eens te laag kan zijn. Het meerdere wordt dan op de verzekerde zelf verhaald.

Gelet op de geringe premiestijging (€7,- p/jaar) en het te lopen risico, heeft de NOJG in overleg met onze verzekeringsmakelaar Concordia de Keizer gemeend dit advies over te nemen.

Het verhogen van de dekking is een advies en geen verplichting. Bij het aflopen van het 3 jarige certificaat adviseren wij voor aanvraag van een nieuwe 3 jarige Duitse jachtakte een dekking af te sluiten van € 3.000.000,-
Uiteraard is dit advies ook van toepassing op nieuwe aanvragen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.