Adviesraad Faunaschade adviseert provincies over beperking schade door beschermde diersoorten

Beschermde diersoorten kunnen, vooral aan de landbouw, schade toebrengen. Provincies verlenen vanuit hun verantwoordelijkheid voor het faunaschadebeleid tegemoetkomingen in die schade. De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade adviseert provincies meer te doen aan het voorkomen en verminderen van de schade door beschermde diersoorten. In het advies ‘Verbinden en Vernieuwen, naar een nieuwe balans tussen preventie en vergoeding’ legt de adviesraad provincies 2 kansrijke wegen voor: hanteer een gebiedsgerichte benadering en vernieuw de huidige schadevergoedingsregeling.

Provincies kunnen het gebiedsgericht werken bevorderen door ervoor te zorgen dat alle partijen die rondom een thema met elkaar te maken hebben, goed gaan samenwerken. Elk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden. De adviesraad beveelt de provincies aan om het gebiedsproces te ondersteunen met een programmatische aanpak en meer de regie te voeren op proactief beheer van dierpopulaties.

Verder stelt de adviesraad voor om de huidige schaderegeling te vernieuwen. De regeling moet logischer en consistenter worden vormgegeven. Ook moet het beter kunnen worden uitgelegd. Verder moet de nieuwe regeling grondgebruikers stimuleren om meer te doen aan het voorkomen en verminderen van schade. Met deze vernieuwing van de schaderegeling verwacht de adviesraad dat het bredere doel van natuur- en faunabeleid wordt gediend en het maatschappelijk draagvlak voor de aanpak van de faunaschade blijft behouden. Ook worden publieke middelen beter ingezet en beheerst.

Zie voor meer informatie het advies Verbinden en vernieuwen, naar een nieuwe balans tussen preventie en vergoeding op de site van BIJ12.

bron: BIJ12, 04/02/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.