• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Afgelasting Algemene ledenvergadering NOJG van 11 februari 2021

 

 

 

Betreft: NOJG Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021

Geachte leden,

door de verlenging van de Corona Lock Down kan de fysieke ledenvergadering NOJG ook op 11 februari 2021 geen doorgang vinden. Wij konden beschikken over een vastgestelde begroting 2020. Echter voor 2021 hebben wij nog geen begroting vastgesteld. Dat willen wij nog doen. Bovendien zijn er best wel een aantal zaken, die aandacht vragen van de leden, zeker gezien het feit dat er in 2020 geen ALV gehouden kon worden.

Daarom hebben wij besloten een administratieve Algemene Ledenvergadering te houden.

Dat wil zeggen: ieder lid krijgt de stukken die behandeld moeten worden op papier aangeleverd. Deze worden toegevoegd aan de komende uitgave van het blad Jacht & Beheer die op of omstreeks 24 februari verschijnt. Ieder lid kan op de daarin voorgeschreven wijze reageren. Van alle reacties, vragen en opmerkingen maken wij een samenvatting. Ieder lid krijgt die samenvatting voorzien van de aangepaste definitieve voorstellen ter afdoening.

Hoewel onze voorkeur uitgaat naar een fysieke vergadering, zijn wij van mening, dat met deze voorgestelde werkwijze voldoende wordt tegemoetgekomen aan de eisen, die horen bij het democratisch bestel van onze vereniging. 

 

Landelijk bestuur NOJG

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.