Afleidend voeren van dassen blijkt geen afdoende oplossing tegen vraatschade

Afleidend voeren is op voorhand geen afdoende oplossing voor dassenvraatschade aan agrarische gewassen. Het kan hooguit onderdeel zijn van een bredere aanpak van ervaren schade in een bepaald gebied. Dit blijkt uit een kortlopend verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van afleidend voeren van de das. Op verzoek van de provincie Drenthe heeft BIJ12 Faunafonds De Zoogdiervereniging gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

Het Faunafonds vindt verder onderzoek niet zinvol omdat een goede sluitende onderzoeksopzet voor het meten van het effect van afleidend voeren vrijwel onmogelijk is. De aanpak van de dassenproblematiek moet breder maatschappelijk worden ingestoken, adviseert het Faunafonds’ op basis van het onderzoek. Het Faunafonds vindt de aanbeveling voor een praktijkproef om de aantrekkelijkheid van verschillende maïsrassen voor de das te onderzoeken wel zinvol. Inmiddels heeft de provincie Drenthe deze onderzoeksvraag aangedragen voor de Onderzoeksagenda 2017 van BIJ12 Faunafonds.

Zie voor meer informatie het rapport Afleidend voeren bij de das als preventieve maatregel op de site van Bij12.

bron: Bij12 Unit Faunafonds, 08/03/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.