Afrikaans Varkenspest Update

De NVWA heeft op haar website, via facebook en twitter een bericht verstuurd over de risico’s van introductie van Afrikaanse varkenspest. Ook hebben ze een flyer gemaakt. Mijn verzoek aan u is deze flyer, met daarop informatie wat men zo al kan doen om insleep te voorkomen, onder uw leden, achterban en andere betrokkenen te verspreiden.

Informatie NVWA

De berichten zijn door de NVWA geplaatst op FB en twitter en op de website

Facebook

#diergezondheid In Hongarije, Polen en andere Oost-Europese landen heerst momenteel Afrikaanse Varkenspest. Het virus kan in lokale varkensvleesproducten zitten, zoals ham en worst. Mensen worden daar niet ziek van. Maar het virus kan wel worden verspreid via wilde zwijnen die besmette etensresten vinden. Laat geen etensresten achter in de natuur of onderweg. Gooi etensresten in een afvalbak.

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/klassieke-varkenspest-kvp-en-afrikaanse-varkenspest-avp

Tweet

In Hongarije, Polen en andere Oost-Europese landen heerst momenteel Afrikaanse Varkenspest. Laat geen etensresten achter in de natuur of onderweg. Gooi etensresten in een afvalbak.

#diergezondheid

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/klassieke-varkenspest-kvp-en-afrikaanse-varkenspest-avp

NVWA website

https://www.nvwa.nl/particulieren/reizen-en-bagage

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/klassieke-varkenspest-kvp-en-afrikaanse-varkenspest-avp

 

AVP situatie EU

Wat betreft de situatie in de Europese Unie: In Polen, Litouwen en Roemenië loopt het aantal uitbraken van AVP bij gehouden varkens hoog op. In Polen staat de teller op 169, in Litouwen op 36 en in Roemenië is het aantal besmettingen gestegen tot 300. In Letland is recent ook weer een uitbraak geweest. Meestal zijn het kleinschalige bedrijven maar ook nu zijn er weer grotere bedrijven getroffen. Ook in de wilde zwijnenpopulaties in deze landen zijn besmettingen.

Bijgaand kaartje toont de besmette gebieden.

 

Het blijft dus van groot belang om de nodige hygiënemaatregelen in acht te blijven houden om insleep in Nederland te voorkomen.

Op de websites van DWHC en de Europese Commissie kunt u ook informatie vinden.

 

Dr Annemarie Bouma, DVM, PhD

Beleidsmedewerker/ Policy advisor

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

————————————————-

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Animal Supply Chain and Animal Welfare Department

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.