• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Afschot herten gaat door, motie PvdD afgewezen door Provinciale Staten Noord-Holland

Damherten AWD

HAARLEM – De Provinciale Staten gaan het afschieten van de herten in de Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland niet stil leggen voor een second opinion. Een motie van de Partij voor de Dieren die hiertoe opriep is niet aangenomen. “Stilleggen is geen oplossing, want dat vergroot het probleem”, verwoordde Michel Klein van de ChristenUnie zijn afwijzing. 

Gesteund door de SP, de PVV, de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Holland, vindt de PvdD dat er, naast de Faunabeheereenheid, extra deskundig advies gevraagd moet worden over alternatieven zoals sterilisatie. Er zou een RedTeam van wetenschappers en dierenwelzijnsorganisaties moeten worden gevormd. 

Gedeputeerde Esther Rommel wil het ingezette beleid van afschot van herten voortzetten, omdat het streefgetal van het aantal dieren nog niet is bereikt. Volgens de berekening van de PvdD betekent dat dat er tot 2026 jaarlijks nog eens 470 herten afgeschoten gaan worden. 

Proef in Zeeland 

Rommel benadrukte dat het ‘beheer’ van het aantal herten nodig is ‘zodat andere planten en dieren kunnen leven.’ Dat is volgens haar naar de Europese norm nu niet haalbaar. Wel zegt ze toe te kijken naar hoe proeven met sterilisatie in Zeeland verlopen. 

Dierenwelzijnsorganisaties hebben er, volgens de gedeputeerde, zelf voor gekozen om niet in de Faunabeheereenheid zitting te nemen en bestrijdt dat hier nu alleen maar de jacht in is vertegenwoordigd. 

De provinciale politieke partijen die tegen de motie van de Partij voor de Dieren stemden, zijn blij met de toezeggingen. Menig partij is overstelpt met mails en brieven van tegenstanders van de afschot van herten, maar wijken niet af van het beheerbeleid. 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.