Afschieten van knobbelzwanen in Zuid-Holland voorlopig niet toegestaan

De rechtbank Den Haag heeft donderdag 22 december uitspraak gedaan in een voorlopige voorziening die was gevraagd door de Faunabescherming en de Stichting Dierenradar. Deze uitspraak houdt in dat de vrijstelling voor het doden van knobbelzwanen in Zuid-Holland voorlopig niet geldt. Knobbelzwanen mogen dus niet langer worden gedood. Dit duurt tot 6 weken nadat de provincie een besluit op de ingediende bezwaren van de organisaties heeft genomen.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft vrijstelling verleend om met ingang van 1 november 2018 knobbelzwanen te doden. Het college heeft deze vrijstelling verleend, omdat daarmee volgens de provincie voorkomen wordt dat de knobbelzwanen schade aan grasland en gewassen aanrichten. Ook zou hiermee het risico op verkeersongelukken op wegen en fietspaden worden verkleind.

Bezwaar van Faunabescherming en Stichting Dierenradar
De Faunabescherming en de Stichting Dierenradar zijn tegen die vrijstelling in bezwaar gegaan. Volgens deze organisaties is het doden van knobbelzwanen niet noodzakelijk. Gedeputeerde Staten hebben volgens hen de keuze voor het doden van de dieren en de middelen die daarvoor kunnen worden ingezet, onvoldoende onderbouwd. Bovendien bestaat het gevaar dat ook kleine zwanen, een beschermde soort waarvoor de vrijstelling niet geldt, worden afgeschoten.

Vrijstelling te weinig specifiek
De rechter vindt dat Gedeputeerde Staten ten onrechte de vrijstelling voor de hele provincie laat gelden. Een vrijstelling moet betrekking hebben op specifieke situaties, waarbij aannemelijk moet worden gemaakt dat knobbelzwanen belangrijke schade hebben aangericht of dat deze schade dreigt te worden aangericht. Dit is onvoldoende aangetoond. Ook staat onvoldoende vast dat schade aan gewassen wordt toegebracht. Het college heeft ten onrechte aangenomen dat zich een concrete dreiging van belangrijke schade voordoet in de maanden oktober, november en december.

Risico op afschieten kleine zwanen
De rechter acht het aannemelijk dat kleine zwanen zich in groepen samen met knobbelzwanen ophouden en dat het verschil tussen jonge knobbelzwanen en jonge kleine zwanen zelfs overdag moeilijk te zien is. Zeker bij jonge dieren kunnen de kleine zwanen met knobbelzwanen worden verward. Dat blijkt uit het feit dat bij zeker 20% van de kleine zwanen hagel is aangetroffen of schotwonden zijn geconstateerd. Het is daarom niet uitgesloten dat de verleende vrijstelling zal leiden tot het verstoren of afschieten van kleine zwanen. Dat is op grond van de Wet Natuurbescherming verboden.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de rechtbank Den Haag.

bron: Rechtbank Den Haag, 22/11/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.