Faunabeheereenheid Utrecht verwacht meer ganzenschade na uitspraak van Raad van State

De Raad van State heeft zeer recent uitspraak gedaan over de Utrechtse aanpak van overlast door zomerganzen. De zaak was aangespannen door de Faunabescherming. Volgens de rechter is bij het verlenen van ontheffing door de provincie Utrecht onvoldoende gemotiveerd dat de inzet van preventieve middelen, zoals het plaatsen van vlaggen en linten, ontoereikend werken om schade door grauwe ganzen te voorkomen. Voorts stelt de rechter dat een causaal verband tussen populatieomvang enerzijds en schadeomvang anderzijds niet wordt onderbouwd door Gedeputeerde Staten.

De Faunabeheereenheid Utrecht verwacht dat het vonnis tot gevolg heeft dat de schade aan agrarische gewassen toeneemt.

In het voorjaar 2014 zijn de Utrechtse maatschappelijke organisaties, de Faunabeheereenheid Utrecht en de provincie gezamenlijk een breed gedragen aanpak van de ganzenoverlast overeengekomen. Deze provinciale aanpak was nodig nadat in december 2013 een landelijke aanpak van de ganzenoverlast tussen de gezamenlijke provincies vertegenwoordigd in het Interprovinciaal Overleg en 7 natuur- en landbouworganisaties was gesneuveld.

De Utrechtse aanpak was een doorbraak in een lastig dossier waarin het maatschappelijk veld en de provincie de handen ineen hebben geslagen. Het ganzenakkoord biedt een oplossing voor opvang én beheer van ganzen in Utrecht. Uitgangspunt is dat Utrecht een provincie is waar ganzen thuishoren en welkom zijn. De Utrechtse aanpak garandeert rust voor overwinterende ganzen. Centraal staat dat in de winter in principe geen trekganzen geschoten worden. Omdat vooral de standganzen voor economische en ecologische schade zorgen, is afgesproken deze aantallen te reduceren naar de aantallen van 2005.

De recente uitspraak van de Raad van State zet een streep door deze aanpak. Dat de uitspraak zo ver zou gaan was, gezien juridische uitspraken in het verleden over het toenmalige Faunabeheerplan en het daarop gebaseerde ganzenbeheer, onverwacht. De Faunabeheereenheid Utrecht verwacht dat het vonnis tot gevolg heeft dat de schade aan agrarische gewassen toeneemt. De organisatie beraamt zich momenteel op de consequenties van de uitspraak van de Raad van State en hoe dit kan worden hersteld.

De volledige uitspraak is te raadplegen op de website van de Raad van State.

bron: Faunabeheereenheid Utrecht, 23/10/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.