Afschot van damherten in Zeeuwse natuurgebieden vanaf 1 november toegestaan

damherten AWD

Faunabeheereenheid Zeeland kan vanaf 1 november damherten gaan afschieten in natuurgebieden Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren. De Raad van State heeft op 27 oktober geen uitspraak gedaan over de ontheffing binnen de Flora- en Faunawet zoals die door de provincie Zeeland is verleend. Het gaat om het afschieten van circa 80 herten in de Manteling en circa 190 in de Kop van Schouwen.

Zowel de Faunabeheereenheid als de provincie Zeeland vroegen aan de Raad van State om schorsing van een uitspraak van de rechtbank Zeeland. Die verklaarde in juli het beroep van Stichting Faunabescherming tegen de hertenjacht gegrond. De Raad van State stelde echter bij de zitting vast dat de rechtbank weliswaar het beroep van Faunabescherming gegrond heeft verklaard, maar dat de door de provincie verleende ontheffing niet is geschorst.

De Raad van State zal de hoger beroepszaak tegen de verleende ontheffing waarschijnlijk in december behandelen. De bodemuitspraak van het rechtscollege zal bepalend zijn of de Faunabeheereenheid de jacht op herten voort mag zetten tot 1 maart 2017. Dan loopt het jachtseizoen af. De provincie wil de aanwas van herten in de twee natuurgebieden bestrijden. In de Kop van Schouwen wordt gestreefd naar 325 herten en in de Manteling van Walcheren moet het aantal van 160 terug naar 80.

bron: PZC, 27/10/1

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.