Afschot van herten in Amsterdamse Waterleidingduinen zal vlinderstand ten goede komen

De populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt door afschot weer in balans gebracht met overige natuurwaarden. Dat is gunstig voor de vlinders in het natuurgebied. De variatie aan bloemen en vlinders was er de afgelopen 10 jaar hard achteruit gegaan. Dat blijkt uit een analyse van De Vlinderstichting van data die zijn verzameld door de Vlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland.

Veel terreinen worden in Nederland begraasd om duinen en heidegebieden open te houden. In eerste instantie leek de groei van de populatie verwilderde damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen geen groot probleem. Wat niet verwacht werd, was dat de populatie zo ver zou doorgroeien. In 2016 liepen er in het 3400 hectare grote gebied bijna 4000 damherten rond en groeide de populatie nog altijd exponentieel. Ook buiten het gebied komen er herten bij. De effecten van de damherten konden voor de vlinders goed in beeld worden gebracht doordat de Vlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland zowel binnen als buiten het gebied sinds 1992 de vlinders – en ook de bloemen – op tientallen routes telt. De ontwikkelingen van deze gebieden zijn met elkaar vergeleken en ook met andere duingebieden waar nooit damherten hebben gelopen.

De trends zijn geanalyseerd door De Vlinderstichting. In de periode met hoge hertendichtheden is het aantal soorten met dalende trend gegroeid van 4 naar 12 en het aantal soorten met stijgende trend afgenomen van 3 naar 0 op een totaal van 20 soorten. In de overige duingebieden is deze verhouding stabiel gebleven. Niet alle soorten namen af: de soorten van korte, open vegetatie met geringe nectarbehoefte hielden redelijk stand. Maar het overgrote deel van de vlinders ging in aantal achteruit: soorten waarvan de voedselplanten van de rupsen of de bloemplanten van de vlinders door de herten opgevreten werden. Ook het bloemenaanbod ging in de Amsterdamse Waterleidingduinen hard achteruit. Het giftige duinkruiskruid bleef over, maar in voor- en najaar bloeit dit soort niet en dan is er voor de vlinders weinig nectar meer te vinden.

bron: Nature Today, 01/03/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.