• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Afschot wilde zwijnen op de Veluwe wordt goed gerealiseerd ondanks hitte en droogte.

Het afschot van wilde zwijnen op de Veluwe ligt op schema. De gevolgen van de hitte en droogte zijn dit jaar minder extreem  dan vorig jaar en zijn echter meer jongen geboren volgens de Faunabeheereenheid Gelderland.

De belangrijkste maanden zijn juli en augustus voor het realiseren van het gewenste afschot wilde zwijnen, daar zij dan beter op het lokvoer afkomen,Als in het najaar de beukennootjes vallen wordt het leefgebied van de dieren groter en wordt het afschieten lastiger. In juli werden 1260 wilde zwijnen geschoten, wat een groot verschil is met vorig jaar toen maar de helft werd geschoten.. Voor augustus verwacht de Fbe Gelderland het zelfde aantal. Dat betekent dat dan bijna 60 procent van het voorgestelde aantal van 4200 zwijnen dat afgeschoten zal mogen worden. 

Volgens de Fbe Gelderland leven er ongeveer vijfduizend zwijnen op de Veluwe. In verband met de leefbaarheid in het leefgebied  wilde zwijnen op de Veluwe, heeft de provincie besloten dat de populatie moet worden teruggebracht naar 1500. 

 ,,De situatie is lang niet zo urgent”, weet Koffeman. ,,Het is nu wel is waar droog en warm in de bossen, maar het gaat meer met pieken. De hoosbuien hebben amper invloed op de watervoorraad, maar het vocht blijft wel hangen. Bomen kunnen er langer van profiteren en zwijnen kunnen beter overleven. Door de zomerse hitte vorig jaar overdagbleven de wilde zwijnen meer in de bossen waar het koeler was en legden ze pas in het donker kleinere afstanden af om energie te besparen en door het toen ontstane voedseltekort zijn er meer wilde zwijnen gestorven.

Meer biggen

Dit jaar zijn er meer biggen dan het vorig jaar toen was volgens de geschatte aanwas vier biggen per zeug op de Veluwe. In de zomer was het toen echter bijna nul, daar de wilde zwijnen pas veel later drachtig werden en werden de biggen pas in de winterperiode geboren, die nu nog steeds als biggen worden aangemerkt en dus ook beter beheert kunnen worden, constateert Koffeman. 

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.