AgriLaser moet ganzen verjagen

Na een motie van PvdD en D66 gesteund door PvdA,SP,D66 en de PVV is er een motie aangenomen tijdens het begrotingsdebat Diergezondheidsfonds van het Ministerie van Economische zaken om in plaats van vergassing van ganzen deze te laten verdrijven door de zgn. Agrilasers.

De regering gaat provincies stimuleren om ganzen te verjagen met een laser in plaats van de dieren te vergassen. De zogeheten Agrilaser moet de vogels veilig, diervriendelijk en goedkoop verdrijven van akkers en andere gebieden waar de ganzen ongewenst zijn.

Vergassing en afschot

“Nadat er miljoenen euro’s zijn gestoken in het aantrekkelijk maken van het landschap voor ganzen, worden de dieren nu massaal gedood. Hierbij wordt vol ingezet op de ineffectieve, wrede en dure methode van afschot en vergassing. De innovatieve en diervriendelijke methoden blijven in de marge”, zo licht Thieme de motie toe. Ze koos voor een motie omdat overheidsexperimenten met de Agrilaser uitblijven, terwijl ervaringen in het bedrijfsleven veelbelovend zijn.

Eén Agrilaser houdt in theorie zonder obstakels als bomen, struiken of bebouwing een landbouwareaal van 700 hectare schadevrij. Om de gehele landbouw in Nederland ganzenvrij te houden zou een eenmalige investering van 8,5 miljoen euro nodig zijn. Volgens Thieme is dat ongeveer de helft van het bedrag dat nu jaarlijks wordt uitgegeven aan vergassing, afschot en schadevergoeding.

Toelichting: Bird Control Group |Molengraaffsingel 12 |2629 JD Delft

Werking tijdens zonlicht

Zie hiervoor mijn commentaar van de email hieronder. De Agrilaser producten zijn wel degelijk te gebruiken tijden zonlicht.

Oppervlakte

Het genoemde bereik van 700 ha is alleen mogelijk op een kavel zonder obstakels in ideale lichtomstandigheden:

  • De Agrilaser Autonomic heeft een maximaal bereik van 2000 meter in afstand in een 360 graden radius. Dit maakt 12 km² aan oppervlakte, dit komt neer op 1200 ha. Deze oppervlakken zonder obstakels zijn in de agrarische sector zeldzaam en zullen er dus meerdere stuks Agrilaser Autonomic ingezet moeten worden om langs obstakels te werken. Obstakels worden gevormd door bijvoorbeeld autowegen of bebouwing. Bij akkerbouwer NIVU uit Zeeland bestrijkt 1 Agrilaser Autonomic een oppervlak van 60 ha.

Prijs

  • De Agrilaser Lite heeft een prijs van 247 Euro exclusief BTW
  • De Agrilaser Handheld heeft een prijs van 649 Euro exclusief BTW
  • De Agrilaser Autonomic heeft een prijs van 4997 Euro exclusief BTW

Hierbij is, het fiscaal voordeel middels de MIA/VAMIL regeling op van toepassing. Dit fiscale voordeel is niet in de prijs verdisconteerd.


Commentaar NOJG.

Dit is weer een simpele gedachte om de schadebestrijding met het geweer te kunnen verbieden, hierbij wordt totaal geen rekening gehouden met de overige vogelsoorten in het gebied die ook door deze methode worden verdreven. De laser werkt alleen bij bewolkt weer en niet bij een lichtsterkte van meer dan 10.000 lux en dus niet als de zon maar effe schijnt of in de zomer. Verder is er bijna in geheel Nederland geen enkel gebied zo groot dat je er met een laser 700 hectare zou kunnen verjagen, wat in de praktijk hoogstens 30 tot 60 hectare en dan krijgen je een geheel andere uitkomst in de kosten. Volgens de berekening van de PvdD zou dan een laser € 8.500.000 : 700 = 12.412 stuks nodig zijn. De kosten voor de eenvoudigste laserlite zijn € 247,– tot  de automatic € 4997,– zie de toelichting van de Bird Control Group.

Volgens onze berekening zijn er echter veel meer nodig op 700 hectare : 50 hectare = 14 x 12.412 stuks = 173.768 stuks  x de kosten voor een laserlite uitvoering van € 300,– zou al een investering vergen van € 52.000.000 zonder wat de aanwezigheid van de grondgebruiker kost en hij dus niet kan werken op zijn bedrijf.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk