ALGEMENE LEDENVERGADERING NOJG – 23 november 2017 – Ugchelen / Apeldoorn

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 23 november 2017 Aanvang 20.00 uur

Locatie: Hotel de Cantharel,

van Golsteinlaan 20 te Ugchelen / Apeldoorn

Geacht lid/ WBE,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NOJG in de Cantharel

te Apeldoorn op donderdag 23 november a.s.

De zaal is open vanaf 19.30 uur alwaar u, na uw aanmelding, van koffie of thee wordt voorzien.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter

2. Inleiding door Europarlementair Jan Huitema (VVD).

Jacht en Natuurbeheer, Nederland en de EU.

3. Pauze

4. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Mededeling inzake automatisering ledenadministratie.

5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 1 juni 2017 (zie Jacht & Beheer, uitgave juni jl.)

6. Beleidsvoornemens 2018

7. Begroting 2018

8. Bekendmaking 4000 ste lid met uitreiking attentie

9. Verloting goederen adverteerders

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

In afwachting van een goede opkomst,

Het bestuur

De voorzitter, G.J. Oplaat

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.