Amsterdam wil damherten beperken in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn alle jaren een probleem voor de omliggende gebieden en ook voor de verkeersveiligheid

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam wil 2400 van de 3000 damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen af laten schieten. De damherten zouden voor schade en overlast zorgen in de omgeving en binnen de het gebied een bedreiging vormen voor kwetsbare planten. De Dierenbescherming vindt echter dat het voorgestelde plan buitenproportioneel is en wijst erop dat de overlast in de afgelopen jaren al enorm is teruggebracht. Daarnaast zijn er ook voor eventuele schade aan de natuur alternatieven beschikbaar. 

De damherten, die zullen nu actief bejaagd gaan worden, zodat er een juiste draagkracht en ook minder schade zal gaan ontstaan in het gebied de huidige stand van 3000 damherten is veel te hoog voor dit gebied, waardoor deze drastische ingreep in de  stand moet plaats vinden. Er zijn wel op belangrijke plaatsen hekken rond het gebied geplaatst waardoor er wel minder problemen zijn dan voorheen. Echter het groot aantal herten  heeft een  groot effect op de aanwezige biotoop . De alternatieven  om deze te beschermen, zoals bijvoorbeeld door het plaatsen van tijdelijke hekken of aanplanten van prikkelstruiken als duindoorn is echter geen alternatief en brengt veel kosten met zich mee en door dat de stand alleen maar toeneemt is deze regulatie belangrijk voor het behoud van de juiste biotopen in dit gebied.

In het rapport wat de vereniging het Edelhert voor het landelijk beleid heeft opgesteld beheer damherten en edelherten, is sprake van 4 stuks per 100 ha in de aangewezen kernleefgebieden en 2 stuks per 100 ha erbuiten. Dit zou dan inhouden dat er maar 180 stuks mogen voorkomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Hekerom

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk