Anti-jachtvoorstel in Noord-Holland valt bij veel partijen verkeerd

stiltegebied Textel

HOORN – Zo ongeveer alles en iedereen valt over het voorstel om de jacht in stiltegebieden in Noord-Holland te verbieden. Noord-Hollandse jagers hebben berekend dat dit voorstel de provincie tientallen miljoenen euro’s gaat kosten.

NOJG: ’Dat gaat de provincie miljoenen kosten’

Voorman van de Noord-Hollandse tak van de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) Klaas Valkering, kandidaat-statenlid voor het CDA, zegt zich te beroepen op schadecijfers van het faunafonds en van de provincie zelf.

,,In 2013 werd er alleen al in Noord-Holland voor door ganzen veroorzaakte schade ruim 4,5 miljoen euro uitgekeerd. Voor 2014 gaan we zelfs al de 6 miljoen over.’’

Valkering zegt dat jacht en schadebestrijding in de praktijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, maar ook juridisch niet los van elkaar te zien zijn. ,,Als jagers in stiltegebieden niet meer mogen jagen, verliezen zij hun jachtakte.

Dit betekent dat per 1 april 2015 ruim 40 procent van de jagers (1500) hun akte kwijt zijn en dus niet langer inzetbaar voor schadebestrijding.’’

Dat houdt volgens Valkering dan weer in dat het dreigend tekort aan vrijwillige jagers volgens het voortel van de commissie ruimte en milieu van de provincie alleen kan worden opgevangen door beroepsjagers, die à 50 euro per uur hun werk doen; dat gaat de provincie dan 37,5 miljoen euro kosten.

Heroverwegen

Valkering waarschuwt ook voor de politieke gevolgen van een dergelijk besluit. ,,Dan zullen wij deelname van de NOJG aan het ganzenbeheer heroverwegen.’’

Eerder deze week al kwamen de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden en een aantal vrijwillige weidevogelbeschermingsgroepen in het geweer tegen de motie van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA en D66.

Agrariërs zelf klaagden in een provinciale commissievergadering hun nood over het voorstel en ook in verschillende gemeenteraden was dit onderwerp van discussie.

Zo werd in Stede Broec een CDA-motie aangenomen om via een brief aan de Provinciale Staten ’een stevig signaal af te geven’ om het voorstel over de jacht niet te steunen.

Maandagavond stemmen de Statenleden over het voorstel.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article27325604.ece/Anti-jachtvoorstel-valt-bij-veel-partijen-verkeerd_ 

en succes de lobby heeft gewerkt :

HAARLEM – ,,Politiek is een crashcursus in het verwerken van teleurstellingen”, treurde Bram van Liere van de Partij voor de Dieren nadat zijn initiatiefvoorstel om de ’plezierjacht’ in stiltegebieden te verbieden, was verworpen door Provinciale Staten.

Statenlid PvdD teleurgesteld in PvdA en D66

Een paar weken geleden zag het er nog rooskleurig uit voor Van Liere. Zijn initiatiefvoorstel was niet alleen mede ondertekend door de SP, maar ook door coalitiepartijen D66 en de PvdA. En met de zekere steun van de PVV en GroenLinks lonkte een politieke meerderheid.

Maandag gebeurde echter datgene wat zich de afgelopen weken al aandiende. D66 en de PvdA trokken hun steun aan het initiatiefvoorstel in. Ilse Zaal van D66 vond het nu ’te gevaarlijk’ om het voorstel te steunen vanwege onzekerheid over de juridische gevolgen hiervan en de PvdA ging hierin mee.

Bezwaar

De afgelopen weken was het verzet tegen het voorstel gegroeid. Zo had onder meer de Noord-Hollandse tak van de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer bezwaar gemaakt omdat het voorstel in hun ogen gevolgen zou hebben voor de schade- en beheersbestrijding. Iets wat door Van Liere wordt bestreden.

In zijn laatste bijdrage voor de Provinciale Staten sprak Willem Holthuizen (50 Plus) over de ’onzin’ van stiltegebieden. Volgens hem is bijvoorbeeld het Nationaal Park Zuid-Kennemerland vooral een feest voor vliegtuigspotters. Gedeputeerde Tjeerd Talsma (PvdA) erkende dat lang niet alle stiltegebieden die status verdienen. Hij gaf aan er aan te willen werken om bepaalde stiltegebieden echt stil te houden, maar het voorstel van Van Liere kon niet op zijn steun rekenen. ,,Door jachtgeluiden verandert niet de status van een gebied. Het gaat om het gemiddelde geluid gedurende een langere periode.’’

Geweer

D66 en de PvdA dienden nog een motie in waarin GS werden opgeroepen om samen met maatschappelijke organisaties uit te zoeken op welke wijze het gebruik van het geweer in stiltegebieden kan worden beperkt, maar ook deze motie haalde niet. Statenlid Hero Brinkman stelde dat Van Liere door D66 en de PvdA was ’verraden’. Van Liere gaf zich echter niet gewonnen. ,,We gaan de nieuwe natuurwet gebruiken om Noord-Holland diervriendelijker te krijgen.’’

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article27326792.ece/Geen-jachtverbod-in-stiltegebieden_

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk