Beheer reeën in Friesland vanaf 2020 gericht op beperken aanrijdingen

Met ingang van volgend jaar is het beheer van reeën in Friesland gericht op het beperken van aanrijdingen. De populatie reeën moet dan zo worden beheerd, dat er niet meer dan 500 aanrijdingen per jaar plaatsvinden op het Friese vasteland. Met dit nieuwe beleid wordt beheer op basis van een doelstand (maximaal aantal reeën in Friesland) losgelaten.

Bij het beheer van reeën staan zogenaamde hotspots centraal. Dat zijn hoofdwegen, vaak door bosrijk landschap, waar relatief veel aanrijdingen plaatsvinden. Voorbeelden zijn de N351 (Scherpenzeel – Oosterwolde), N381 (Drachten – Appelscha) en de Schoterlandseweg (N380, Oudeschoot – Donkerbroek). Ook buiten de hotspots wordt aan beheer gedaan, zodat er geen nieuwe hotspots ontstaan. Het aantal geregistreerde aanrijdingen in de periode 2015 tot en met 2018 bedroeg respectievelijk 388, 408, 584 en 497.

Reeën zijn een beschermde diersoort. Beheren van de populatie mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Daarom wordt eerst gekeken of er preventieve maatregelen getroffen kunnen worden, voordat overgegaan wordt tot afschot. Uitvoering van het beheer van reeën kan alleen op basis van een goedgekeurd Faunabeheerplan. Gedeputeerde Staten verzoeken daarom de Faunabeheereenheid (FBE) een nieuw faunabeheerplan voor reeën op te stellen dat past binnen het nieuwe beleid van de provincie. Daarin wordt uitgewerkt hoe de FBE uitvoering gaat geven aan het reebeheer.

Zie voor meer informatie het Beleidskader bescherming en beheer ree Fryslân op de site van de Provincie Friesland.

bron: Provincie Friesland, 25/06/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.