Beleid voor wolf moet eerder klaar!

Wolf Drenthe 08032015

Peter Venema verwacht dat zich binnen 10 jaar een roedel wolven in Nederland gevestigd heeft: “Dat is een paar jaar eerder dan we twee jaar geleden verwachtten. We moeten dus ook eerder zijn met beleid.” Venema is namens de provincie Drenthe lid van de werkgroep Lupus, waarin vier provincies en het Faunafonds het wolvenbeleid vormgeven.

De werkgroep Lupus is de opvolger van de regiegroep Wolf, een ambtelijke overleggroep tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO), de 12 provincies en het ministerie van Economische Zaken. Lupus moet het wolvenplan van onderzoeksinstituut Alterra begeleiden naar een operationeel plan. In de werkgroep zijn de provincies Utrecht, Limburg, Drenthe en Groningen vertegenwoordigd. Ook het Faunafonds maakt onderdeel uit van de werkgroep Lupus.

“Het is zaak dat we het draaiboek voor de eerste fase dit jaar afronden”, vindt Venema. Dat draaiboek voor de eerste fase houdt in dat het zogenaamde wolvenplan van Alterra wordt omgevormd naar een operationeel plan waar alle provincies mee kunnen werken. Hoe om te gaan met schade die de wolf aanricht, is de belangrijkste vraag die beantwoord moet worden.

Venema: “Dan moet je om te beginnen denken aan het afhandelen van faunaschade. Vooral schapenhouders ondervinden schade door wolven. Bij deze eerste wolf hebben we gezegd dat we de aangerichte schade helemaal zouden vergoeden. Dat wil zeggen, de economische waarde van zo’n schaap. Agrariërs konden zich immers niet voorbereiden op de komst van deze wolf. De route van het dier was totaal onvoorspelbaar. Of we deze lijn in de toekomst blijven volgen, moeten we bekijken. Nu we het beleid verder vormgeven, is er meer aandacht voor preventie en hopen we meer te weten over het gedrag van de wolven.”

Zie voor meer informatie de site van Bij12 unit Faunafonds.

bron: Bi12j unit Faunafonds, 03/06/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk