• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Bemonstering regeling Trichine Wilde zwijnen Limburg i.v.m. coronavirus

Hierbij informeren wij jullie dat de inzameling van bloedmonsters van Wilde zwijnen i.v.m. corona-maatregelen in Limburg tot 1 april a.s. is stilgelegd in overleg met de provincie Limburg en LNV.

Er zal binnenkort een aangepaste werkwijze worden voorgesteld zolang Covid-19 maatregelen van kracht zullen zijn. LNV zal hier binnenkort een email over uitsturen naar alle GP’ers.

Ondanks deze tijdelijke stop zouden wij jullie willen verzoeken dat het afschot op wilde zwijnen gewoon wordt gecontinueerd, mits iedereen zich natuurlijk houdt aan alle veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus.

Het afschot van de Wilde zwijnen moet bij Cor Kouters worden gemeld.

Cor meldt de zwijnen dan af in frs, zoals hij normaliter ook doet. De jachthouder krijgt vervolgens het nummer van het loodje door, zodat deze op het formulier kan worden vermeld voor eventueel trichine onderzoek.

De jachthouders kunnen tijdelijk zelf het trichinemonster (binnen een week) brengen naar Eurofins, Roggedijk 4c in Helmond om te laten testen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.