Beschikking Uitvoering Jacht met voertuig in gesloten verklaarde weg, uitgezonderd bestemmingsverkeer is toegestaan als bestemmingsverkeer.