• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Bestrijding en bijzondere bejaging weer toegelaten in Vlaanderen onder strikte voorwaarden.

 

 

 

Sinds zondag 22 maart geldt een algemeen jachtverbod in Vlaanderen. Om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besliste het Nationaal Crisiscentrum, dat het land bijstaat in rampen, om wildbeheer tijdelijk als ‘niet-essentieel’ te beschouwen.

Hubertus Vereniging Vlaanderen wees als één van de eersten echter op het niet te onderschatten effect van wildschade in de land- en tuinbouwsector door rechtbekken en houtduiven. ‘Ik vrees het ergste voor de tuinbouwsector’, zei Bert Verhaert midden april op de website van de jachtvereniging. Verhaert werkt bij Verico, een fruitbedrijf uit Boechout, Antwerpen. ‘De mogelijk droge periode in het vooruitzicht, en nu de kraaien en kauwen die aan sneltempo wildschade veroorzaken. Voor veel bedrijven betekent die opeenstapeling van pech allicht hun ondergang.’

Ook het verminderen van de druk op de gestaag groeiende everzwijnenpopulatie in Limburg is geen goede zaak voor de veiligheid van omwoners, argumenteerde Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Die argumentatie viel niet in dovemansoren. Ook het veelvuldig overleg van Hubertus Vereniging Vlaanderen met leden van de Vlaamse regering en parlementsleden van de Vlaamse meerderheid zorgde voor een groeiend politiek bewustzijn van de problematiek. Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir legden de kwestie vervolgens voor aan het Nationaal Crisiscentrum, en pleitten voor een pragmatische aanpak. Hubertus Vereniging Vlaanderen wil expliciet beide excellenties bedanken voor hun steun en het constructief overleg met de jachtsector.

Op dinsdagavond 21 april publiceerde het Nationaal Crisiscentrum zijn FAQ’s –de zogenaamde Frequently Asked Questions, waarin meer tekst en uitleg staat wat iedere Belg al dan niet mag doen in deze uitzonderlijke tijden. In de laatste versie komt een belangrijke passage over jacht voor. Vlaams parlementslid Lode Ceyssens pleitte in de bevoegde commissie om die ruim mogelijk te interpreteren, waarin Demir hem volmondig bijtrad.

Opvallend: de reguliere jacht blijft verboden, net zoals sportvissen, ondanks eerdere berichtgeving in de media –maar bijzondere bejaging en bestrijding mag weer, weliswaar onder bepaalde strikte voorwaarden, zoals het in acht nemen van de social distance en de befaamde anderhalve meter afstand. Een regel die van kracht blijft –en met mogelijke administratieve boetes bij het niet naleven ervan.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.