Betalen van boeren voor Boeren voor Natuur nu in heel Nederland mogelijk

Sinds 2008 wordt geëxperimenteerd met ‘Boeren voor natuur’, een natuurinclusieve vorm van landbouw. Tot nu toe was financiering hiervan met publiek geld alleen toegestaan voor enkele pilotprojecten. Maar een besluit van de Europese Commissie van vorige week zorgt ervoor dat Boeren voor Natuur nu een optie is geworden in heel Nederland.

Tot nu toe was betaling voor Boeren voor Natuur met publiek geld alleen toegestaan voor de pilotbedrijven in de polder van Biesland en op landgoed Twickel. Op deze bedrijven is sinds 2008 ervaring opgedaan met deze natuurinclusieve vorm van kringlooplandbouw. Wageningen Environmental Research leidde de monitoring van de ontwikkelingen op de bedrijven. Begin dit jaar verscheen daarover nog het rapport Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw?

Op 29 oktober gaf de Europese Commissie na een staatssteunprocedure aan geen bezwaar te hebben tegen de aangepaste Catalogus Groenblauwe Diensten. In deze aanpassing is Boeren voor Natuur opgenomen als ‘Gesloten Bedrijfssysteem’. Daarmee is het overheden toegestaan om boeren vergoedingen te betalen voor Boeren voor Natuur tot een maximum van 1.267,93 tot 1.435,86 euro per hectare per jaar, afhankelijk van de grondsoort.

Eerder al gaven de onderzoekers aan dat Boeren voor Natuur vooral geschikt is voor bufferzones rond natuurgebieden, beekdalen, landgoederen en stadsrandgebieden. Boeren voor Natuur-bedrijven dragen bij aan meer biodiversiteit, een mooier landschap, een betere waterkwaliteit, en meer mogelijkheden voor het vasthouden van water.

bron: Wageningen Environmental Research, 06/11/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.