BFVW wijst op sterke toename in predatie van weidevogels door steenmarters

De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) wil dat er in alle weidevogelgebieden in Friesland meer aandacht komt voor de aanpak van steenmarters. Volgens de organisatie is het aantal predatiegevallen in 2018 door de steenmarter bijna verdubbeld ten opzichte van 2017.

De veldgegevens, verzameld door vogelwachters van de BFVW zijn de afgelopen maanden uitgewerkt en vergeleken door Anne van der Aa, studente Diermanagement aan het Van Hall Larenstein en stagiaire bij de BFVW.

In Aldeboarn doet de provincie Friesland een proef met de aanpak van steenmarters.

In een brief aan de Friese gedeputeerde Kramer roept de BFVW op haast te maken met het afronden van het onderzoek naar de relatie tussen de steenmarter en het broedsucces van weidevogels.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.