Bietenteler Noord-Holland met hazenschade hekelt optreden van Regionale Uitvoeringsdienst

haasEen akkerbouwer uit Middenmeer die te maken had met wildschade door hazen in suikerbieten beklaagt zich over het feit dat het zo lang duurt om een ontheffing te krijgen om op de dieren te jagen. Hij vroeg de ontheffing op 12 mei aan op het moment dat de eerste schade in het gewas zichtbaar was. Pas op 11 augustus kreeg hij telefonisch van de Regionale Uitvoeringsdienst te horen dat de ontheffing was verleend. Het betekent dat de hazen gedurende 3 maanden schade konden aanrichten. Dit jaar wordt schade door hazen bovendien niet meer vergoed.

Volgens de akkerbouwer is een ontheffing om hazen te verjagen normaal binnen een week geregeld. Dat liep op zijn bedrijf anders. Eerst bleek hij niet te voldoen aan alle voorwaarden. Zo stonden er te weinig vlaggen op het land om hazen af te schrikken. Begin juli waren alle voorwaarden in orde, zo meldde de Regionale Uitvoeringsdienst. Deze dienst regelt sinds 1 juli de ontheffingen. Eerder deed de provincie Noord-Holland dat en daarvoor werden ontheffingen geregeld door de faunabeheereenheid.

Pas op 11 augustus kreeg de bietenteler te horen dat de ontheffing was verleend. Het betekende dat de hazen gedurende 3 maanden schade aan konden richten. “Zonder een ontheffing komt mijn jager niet. Anders zet hij zijn jachtakte op het spel”, stelt de akkerbouwer. “Nu is het gewas al circa 15 centimeter hoog en heeft jagen geen zin meer.” Hij wijst er bovendien op dat de Regionale Uitvoeringsdienst op 10 augustus ook via een advertentie in het Schager Weekblad meldde dat er van 22 juli tot en met 1 september bezwaar tegen de verleende ontheffing gemaakt kan worden. Dit terwijl hij daar zelf pas 3 weken later van hoorde en de verleend ontheffing maar tot 1 september geldig is.

bron: Noordhollands Dagblad, 12/08/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.