BIJ12 – Drogestofprijzen voorjaarsgras vastgesteld

16 mei 2022

De prijs van het voorjaarsgras is door BIJ12 vastgesteld op 31 cent per kilogram droge stof. Voor biologische voorjaarsgras bedraagt de prijs 57 cent per kilogram. De bedragen zijn respectievelijk 2 en 10 cent hoger dan in het jaar 2021.

Gras

Om het schadebedrag van faunaschade te kunnen bepalen stelt BIJ12 jaarlijks op verschillende momenten de grasprijs vast. De grasprijs wordt berekend aan de hand van marktwaarden van vervangend voer. Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is de situatie op de voermarkt momenteel erg onrustig. De prijzen voor vervangend voer zijn sterk gestegen en men verwacht op korte termijn niet direct een daling. Dit gegeven heeft tot gevolg dat ook de drogestofprijzen op een historisch hoog niveau liggen.

Drogestofprijzen

De voorstellen voor de drogestofprijzen worden jaarlijks op basis van berekeningen opgesteld door Wageningen UR Livestock Research. De toegepaste methodieken voor berekening van de gangbare en de biologische drogestofprijzen zijn dezelfde als in voorgaande jaren. De berekening van de drogestofprijs door Wageningen UR Livestock Research is gebaseerd op de actuele voederwaardeprijzen voor melkvee, waarbij de WUR ook de verhoudingsprijs voor aankoop snijmaïs ten opzichte van de voederwaardeprijs heeft berekend.

De reden om deze correctie voor de marktprijs van snijmaïs mee te nemen is dat de veehouder in praktijk altijd het goedkoopste vervangende voedermiddel kan aanschaffen. De marktprijs van snijmaïs ligt op het moment flink lager dan de vergelijkende krachtvoerprijzen waardoor de stijging van de grasprijs enigszins wordt gedempt. Anders dan bij de gangbare bedrijfsvoering worden ruwvoedertekorten in de biologische (rund)veehouderij niet gecompenseerd met (biologische) snijmaïs. Biologische ruwvoerders zijn niet algemeen beschikbaar. Hierdoor wordt in de systematiek voor bepaling van de biologische prijs alleen gekeken naar de krachtvoerprijzen.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, kunt u contact opnemen via communicatie@bij12.nl.

Volg BIJ12 op Twitter en LinkedIn.