BIJ12 lanceert Faunaschade Preventiekit

BIJ12 logoEen zo helder, inzichtelijk en laagdrempelig mogelijk aanbod van praktische preventieve maatregelen om gewasschade die is aangericht door beschermde inheemse diersoorten, tot een minimum te beperken. Dat is in een notendop wat BIJ12/Faunafonds beoogt met de Faunaschade Preventiekit (FPK), voorheen bekend onder de naam Handreiking Faunaschade.

De Faunaschade Preventiekit is ontwikkeld voor grondgebruikers in de agrarische sector. Er zijn nu vijf modules samengesteld die een overzicht geven van preventieve maatregelen in het kader van schade die toegebracht kan worden door vijf soortgroepen – dassen, ganzen, kleine zangvogels, kraaiachtigen en wilde zwijnen. Ook wordt er voor een groot aantal gewassen aangegeven wanneer de schadeperiode kan optreden.

Beperken

“De maatregelen die wij beschrijven in de FPK zullen schade aan gewas nooit honderd procent kunnen reduceren”, zegt Chris Kalden, voorzitter a.i. Faunafonds, “maar wat ze wel doen is grondgebruikers zo goed mogelijk informeren over wat zij kunnen doen om eventuele schade in een zo vroeg mogelijk stadium te beperken.” Kalden blikt terug: “Voordat het Faunafonds bij BIJ12 werd ondergebracht, hadden wij de goede gewoonte om eens in de paar jaar praktijk en wetenschappelijk onderzoek te vertalen in bruikbare preventieve maatregelen voor grondgebruikers. En deze traditie zetten wij, nu het Faunafonds onder BIJ12 valt, graag voort.”

Toekomstmuziek

De modules zijn digitaal te raadplegen, maar ook op papier, via een download. Kalden: “We vinden het belangrijk om met onze tijd mee te gaan. Misschien dat we in een nabije toekomst grondgebruikers nog interactiever kunnen informeren, maar dat is nu nog toekomstmuziek. Beide opties aanbieden, zowel online als offline, leek ons nu een logische tussenstap. “ Daan Jacobs, coördinator Faunazaken is tevreden met de FPK; “Dit jaar gaan wij verder met modules voor tien andere soortgroepen, waaronder duiven, eenden en hertachtigen”. Deze modules zullen naar verwachting allemaal voor het einde van dit jaar worden gepubliceerd.”

Visie

Mocht er ondanks de preventieve maatregelen toch schade optreden, dan wordt in de FPK aangegeven hoe er aanspraak gemaakt kan worden op een eventuele tegemoetkoming in de schade bij het Faunafonds. Jacobs ziet vanuit BIJ12/Faunafonds een belangrijke taak weggelegd in het kader van informatie over juist het voorkomen van faunaschade: “Wij vinden het onze taak goede en bruikbare informatie beschikbaar te stellen waarmee grondgebruikers weten hoe zij schade kunnen voorkomen en bestrijden en er ook echt mee aan de slag te kunnen. Dát is de koers van het Faunafonds voor de komende jaren. Het betalen krijgt in onze visie een laatste plaats. Voorkomen is immers beter dan genezen”.

De Faunaschade Preventiekit is te raadplegen en te downloaden via deze link: http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/faunaschade-preventiekit-fpk/


 

Faunaschade PreventieKit (FPK)

In de Faunaschade Preventiekits vindt u een overzicht van preventieve maatregelen om gewasschade door beschermde inheemse diersoorten te voorkomen en beperken. De Faunaschade Preventiekits zijn bedoeld voor grondgebruikers in de agrarische sector. De preventiekits geven een overzicht van de preventieve maatregelen per soortgroep en de daarbij eventueel geldende richtlijnen vanuit het Faunafonds. Ook ziet u voor een groot aantal gewassen wanneer de schadeperiode kan optreden. Mocht er ondanks de preventieve maatregelen toch schade optreden dan vindt u in de preventiekit hoe u aanspraak kunt maken op een eventuele tegemoetkoming in de schade bij het Faunafonds.

De preventiekits zijn opgesteld voor:

Voor bovenstaande diersoorten/-groepen vervangt de Faunaschade Preventiekit de Handreiking Faunaschade. Maatregelen voor andere soortgroepen en de daarbij eventueel geldende richtlijnen vanuit het Faunafonds zijn te vinden in de Handreiking Faunaschade 2009.

Onderaan de pagina van elke Faunaschade Preventiekit is de informatie als module uit te printen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.