• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

BIJ12 start proef om aanrijdingen met reeën te verminderen

Jaarlijks vinden in Nederland ruim 6.300 geregistreerde aanrijdingen met reeën plaats. Vooral in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. Provincies treffen verschillende maatregelen om aanrijdingen te voorkomen. Denk aan rasters, faunapassages, wildreflectoren, waarschuwingsborden en het aanpassen van de rijsnelheid. Ook het verminderen van de reeënpopulatie door afschot is een preventieve maatregel. Er is echter weinig bekend over het effect van de meeste maatregelen. Daarom laat BIJ12 onderzoek doen naar de effectiviteit van 2 maatregelen in een veldproef.

De veldproeven vinden plaats op plaatsen waar veel aanrijdingen plaatsvinden in de provincies Gelderland en Utrecht. Hier wordt zowel het aantal aanrijdingen bijgehouden, maar ook het aantal ‘succesvolle’ oversteken. Daarvoor zijn onder andere sporenbedden aangelegd. Deze zandstroken zijn 100 meter lang, maximaal 2,5 meter breed en 15 centimeter dik. Twee keer per week worden in deze spoorbedden sporen afgelezen, daarna worden ze weer aangeharkt.

Over 2 jaar wordt het effect van de maatregelen gemeten. In de eerste plaats worden langs de hotspots virtuele hekwerken geplaatst. Deze hekwerken bestaan uit sensoren op paaltjes in de berm. De sensoren worden door koplampen geactiveerd waarna ze een geluids- en lichtsignaal produceren dat reeën moet afschrikken om over te steken. De andere maatregel is het verminderen van de dichtheid van de reeënpopulatie door extra afschot direct rond de ‘hotspots’.

Zie voor meer informatie het rapport De effectiviteit van maatregelen voor het reduceren vaan aanrijdingen met reeënop de site van BIJ12.

bron: BIJ12, 09/04/19

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.