Bijeenkomst Wet natuurbescherming

Bijeenkomst Wet natuurbescherming

Geachte heer, mevrouw,

De Wet natuurbescherming treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2017. De nieuwe wet vervangt vanaf dat moment de huidige natuurwetgeving: de Natuurbeschermingswet1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De nieuwe wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in Neder- land. Daarnaast bevat de wet regels voor het vellen van bos.

Wilt u meer weten over de nieuwe Wet natuurbescherming?

U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst op 23 juni 2016.

  • De bijeenkomst is van 10.00 tot 13.00 uur.
  • Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar.
  • De locatie: Stadsschouwburg De Harmonie, Ruiterskwartier 4, 8911 BP Leeuwarden

Tijdens deze bijeenkomst praten wij u bij over de inhoud van de Wet natuurbescherming. Wat blijft er gelijk en wat verandert er? Daarnaast informeren wij u over de wijze waarop wij de Verordening Wet natuurbescherming Fryslan 2017  denken vorm te geven. Naast dat wij u informeren over de verandering, zijn wij ook erg benieuwd naar uw mening, want ook die telt tijdens dit proces. Wij beoordelen vervolgens of we uw mening opnemen in de verordening

Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan door een mail te sturen naar aukje.bakker@fryslan.frl. Dat kan tot en met 15 juni a.s.

Graag tot 23 juni!

Met vriendelijke groet, Linda de Boer

Projectleider implementatie Wet natuurbescherming

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.