• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Boeren en vrijwilligers zetten zich succesvol in voor de patrijs in Gelderland

De afgelopen 4 jaar hebben Gelderse boeren en particulieren akkerranden met granen en kruiden aangelegd om patrijzen te helpen. Vrijwilligers hebben patrijzen geteld om te kijken of die maatregelen effect hebben. Uit onderzoek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de agrarische collectieven VALA en Rivierenland blijkt dat in bijna alle gebieden de patrijzen zijn toegenomen.

De boeren en particulieren zijn aangesloten bij Collectief Rivierenland en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). In 2016 zijn de eerste afspraken gemaakt voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Specifiek voor de patrijs hebben zij kruidenrijk akkerranden, graanakkers, struwelen en kruidenrijke graslandranden aangelegd, in totaal inmiddels 680 hectare.

Akkerbouwer Arno Hendriks uit Hernen ziet dat het werkt: “We gebruiken een graan-kruidenmengsel dat in de winter goed rechtop blijft staan en dekking geeft aan patrijzen. Meer dekking van planten heeft positieve invloed op de patrijs. Zo’n 5, 6 jaar geleden zagen we hier geen patrijzen. Nu zien we zo’n 10 á 15 koppels in een gebied van 300 hectare.”

Patrijzentellers
Maar liefst 200 vrijwilligers hebben zich aangemeld om patrijzen te tellen en zijn ook opgeleid. In 2018 en 2019 hebben ze in 143 gebieden patrijzen geteld. Gekeken is waar de maatregelen zijn genomen en waar de patrijzen zaten. Conclusie: in 2019 zijn in bijna alle gebieden meer territoria van patrijzen geteld dan in 2018. Het onderzoek laat ook zien waar patrijzen voorkomen maar waar extra maatregelen nodig zijn.

Focussen
Beide collectieven gaan toekomstige maatregelen focussen op gebieden waar patrijzen al voorkomen. Ervaringen uit Engeland en Brabant laten zien dat je bestaande populaties patrijzen moet aanpakken, van daaruit groeit het verder. Een streven is ook om minimaal 3 tot 5% aan oppervlakte aan beheermaatregelen te nemen voor een succesvol leefgebied. Ook maatregelen midden op een akker bieden patrijzen meer dekking tegen roofdieren dan aan de randen.

bron: Landschapsbeheer Gelderland, 05/02/20

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.