Boeren met schade door aanwijzing Natura 2000-gebied mogen worden gecompenseerd

Lidstaten van de Europese Unie hebben de mogelijkheid om boeren te compenseren die negatieve effecten ondervinden van Natura 2000-gebieden. Dat heeft eurocommissaris Hogen van Landbouw gezegd in reactie op vragen uit het Europees Parlement. De compensatie kan betrekking hebben op de beperkingen die worden opgelegd door de aanwijzing van Natura 2000-gebieden, maar ook op extra inspanningen die worden gedaan om de natuurvriendelijke landbouw te bevorderen. Lidstaten zijn niet verplicht tot het bieden van compensatie.

De lidstaten in de Europese Unie hebben de verplichting op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn om Natura 2000-gebieden aan te wijzen voor kwetsbare soorten die bescherming behoeven. Lidstaten mogen zelf bepalen of zij daarbij boeren die beperkt worden in hun bedrijfsmogelijkheden financieel compenseren. Lidstaten zijn wel verplicht om de steunmaatregelen voor te leggen aan de Europese Commissie, die zal beoordelen of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

bron: Boerderij Vandaag, 25/03/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk