Brief NOJG aan Staatssecretaris EZ over duidelijkheid begrippen; “Verjagen, verstoren en verontrusten”.

kopje-brief-standaard-nojg

 

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken

 

Onderwerp: jacht i.v.m Vogelgriep

Haaksbergen, 7 december 2016.

 

Geachte Staatssecretaris,

 

Voortschrijdend inzicht Vogelgriep leert ons dat er grote onduidelijkheid is op het punt van de door u geformuleerde begrippen;  “Verjagen, verstoren en verontrusten”.

Wij verwijzen hierbij met name naar het overleg dat vrij recent heeft plaatsgevonden met deskundigen van de NVWA .

Onze beeldvorming:

U heeft de jacht niet gesloten verklaard. Alleen voor het waterwild is er een jachtverbod. De geldende ontheffingen en vrijstellingen zijn ingetrokken.

Er kan in Nederland gejaagd worden en dat wordt ook in vrijwel alle landsdelen gedaan.

De boer kan met verwijzing naar de formulering verjaging toepassen. Hij lijdt de schade van onder meer de ganzen, maar kan geen beroep doen op schadevergoeding.

De redenering, die naar ons oordeel volstrekt in het verlengde ligt van de ganzen verjaagregeling zoals die gangbaar is in Nederland, is dat naast de boer de ganzenschadebestrijding ook uitgevoerd wordt in afstemming met en in opdracht van de boer door de schadebestrijder/jager, uiteraard zonder geweer.

De “deskundigen” van de NVWA zijn van oordeel dat dit niet kan en dat de jager/schadebestrijder kennelijk een ander soort mens is dan de boer en vele anderen, die op het platteland vertoeven. Men is de mening toegedaan, dat als er 1 eend opvliegt, die als gevolg van de aanwezigheid van een jager, ook al draagt hij geen geweer, strafbaar is.

Wij NOJG hebben grote behoefte aan duidelijkheid voor onze leden omdat er overheidswillekeur dreigt. Wij zijn een organisatie, die respectvol jegens onze overheid wenst te handelen en willen onze leden zorgvuldig voorlichten.

Wij noemen u enkele recente voorbeelden:

  1. Er kan worden gevist in het buitengebied. Voor de visser gelden geen maatregelen.
  2. De wandelaar gaat met zijn honden of honden (soms wel 8 tegelijk) wandelen. Uiteraard niet aangelijnd) De honden brengen verstoring teweeg, die zijn weerga niet kent. Geen maatregelen en geen toezicht.
  3. De muskus rattenvanger gaat gewoon zijn werk doen in de landerijen . Hij rijdt met zijn quad vele kilometers in de agrarische gebieden. Verstoring? Enorm. Geen maatregelen.
  4. De wandelaar in de natuurgebieden houdt zich niet aan de paden, maar gaat zo zijn eigen weg. De natuurgebieden intrekken door de mens geeft op zich al verstoring. Geen maatregelen en geen toezicht.

Wij verzoeken U, kan het zijn op korte termijn, duidelijkheid te verschaffen over het vraagstuk van verjagen en verstoren, als ook over de instructie die de toezichthoudende ambtenaren hebben gekregen. Niet alleen voor de jager maar met name ook in ruimer verband.

Hoogachtend,

 

Het Landelijk Bestuur van de NOJG,

 

De voorzitter,                                   de secretaris,

G.J: Oplaat                                 J.H. Scherpenkate

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.