Faunabeheereenheid Zeeland wil in de zomer jonge ganzen vangen

POORTVLIET – Om schade aan landbouwgewassen terug te dringen, wil de Faunabeheereenheid (FBE) komende zomer duizenden jonge ganzen vangen. De nieuwe Verordening wet natuurbescherming Zeeland staat het vangen van grauwe ganzen, brandganzen en Canadese ganzen toe. De afgelopen twee jaar stak de rechter daar een stokje voor. Volgens de rechtbank…

Lees verder

Provinciale Staten Limburg hebben op 10 februari de Natuurvisie vastgesteld.

Op 10 februari werd in de Provinciale Staten van Limburg de ‘Natuurvisie’ vastgesteld zoals in de Wet natuurbescherming wordt verlangd van de provincies. Hierin worden de uitgangspunten voor het natuurbeleid en dus ook het beleid voor wat betreft de jacht, beheer en schadebestrijding in de provincie voor de komende jaren vastgesteld. De NOJG Regio Limburg…

Lees verder

Jachtforum – informatie – aanvraag Duitse Jagdschein/gewaarmerkte kopie Ned jachtakte – Cursus Kundigen person

De Nederlandse jachtakten worden weer verlengd. Zij die hun Duitse Jagdschein willen aanvragen of verlengen, doen er verstandig aan gelijktijdig met de verlenging van hun jachtakte bij Bijzondere Wetten, de benodigde gewaarmerkte fotokopie van de verlengde jachtakte te vragen. Een stempeltje van BW en de teksts ‘Kopie conform origineel” is voldoende. Het gelijktijdig (laten)…

Lees verder

Vogelgriep update 31/12 – Het laatste vervoersverbod in Biddinghuizen getrokken

Het laatste vervoersverbod in Biddinghuizen getrokken Nieuwsbericht | 31-12-2016 | 21:02 Vanwege een uitbraak van vogelgriep op een derde bedrijf in Biddinghuizen (Biddinghuizen III) waren vanaf 1 december 2016 in een gebied van ruim 10 kilometer rond het derde bedrijf maatregelen ingesteld, zoals een vervoersverbod voor onder andere levend  pluimvee,…

Lees verder

Provinciale Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijk provincies – besluit provincie Limburg

Besluit van Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg d.d. 20 december 2016 tot het instellen van een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijk provincies Overwegende dat: Gelet op artikel 82 van de Provinciewet; Besluiten: Artikel 1 Begrippen In dit besluit wordt uitgegaan van de volgende begripsomschrijvingen. BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies,…

Lees verder

Vogelgriep Update 31/12 – Het vervoersverbod tweede gebied in Biddinghuizen ingetrokken

Het vervoersverbod tweede gebied in Biddinghuizen ingetrokken Nieuwsbericht | 30-12-2016 | 21:02 Vanwege een uitbraak van vogelgriep op een tweede bedrijf in Biddinghuizen (Biddinghuizen II) waren vanaf 1 december 2016 in een gebied van ruim 10 kilometer rond dit bedrijf maatregelen ingesteld, zoals een vervoersverbod voor onder andere levend pluimvee,…

Lees verder

Update Vogelgriep 28/12 : Deel vervoersverbod in Biddinghuizen ingetrokken

Nieuwsbericht | 27-12-2016 | 21:19  Vanwege een uitbraak van vogelgriep op een bedrijf in Biddinghuizen (Biddinghuizen I) waren vanaf 26 november 2016 in een gebied van ruim 10 kilometer rond dit bedrijf maatregelen ingesteld, zoals een vervoersverbod voor onder andere levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Conform Europese regelgeving…

Lees verder