Update Vogelgriep 20/12

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Boven-Leeuwen Nieuwsbericht | 19-12-2016 | 19:00 In Boven-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal, provincie Gelderland) is bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 48.000 kippen. Daarnaast wordt…

Lees verder

Faunabeheereenheid Zuid-Holland wil aantal ganzen in 5 jaar met tweederde terugbrengen

De groeiende populatie ganzen zorgt voor steeds meer problemen in de Rijnmond. Recreatiegebieden raken vervuild, gewassen aangevreten en fietspaden onbegaanbaar door de ganzenpoep. Ook zijn er risico’s voor het vliegverkeer. In Zuid-Holland zijn er 160.000 geteld. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland wil het aantal ganzen in 5 jaar met twee derde terugbrengen.…

Lees verder

Usutu virus in Nederland

15 september 2016 Gezamenlijk persbericht van DWHC, Erasmus MC, Sovon, Vogeltrekstation NIOO-KNAW, VPDC Usutuvirus voor het eerst in merels en laplanduilen in Nederland. Het Usutuvirus is recent voor het eerst vastgesteld in Nederland. Het virus is zowel bij gehouden laplanduilen (Strix nebulosa) als bij wilde, dode en levende, merels (Turdus…

Lees verder

Tot 30 september aanvragen vergoeding BOA-opleiding.

Groene particuliere werkgevers kunnen in de maand september een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van wettelijke scholing van nieuwe buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en voor her- en bijscholing van bestaande boa’s. Nieuw is dat de regeling nu voor meer BOA’s openstaat dan voorheen, zoals voor vrijwilligers en jagers die boa zijn.…

Lees verder

Zeer geslaagde 1e editie NOJG familiedag

Afgelopen zaterdag 25 juni heeft de regio Gelderland voor de 1e keer de Landelijke NOJG familiedag georganiseerd. We mogen spreken van een groot succes!. Ondanks wat lichte regen in de middag was het een prachtige dag met allerlei activiteiten die groot en klein hebben vermaakt. Er was een grote opkomst…

Lees verder

Symposium Wild op drift 24-06-2016 Bijzondere Leerstoel Faunabeheer Wageningen Universiteit

Symposium “ Wild op drift” In en buiten Nederland verandert ons landgebruik razendsnel en dat heeft grote invloed op de verspreiding en soms massale aantalsontwikkeling van wildsoorten. Intensiever landgebruik, aanleg van nieuwe natuurgebieden en ecoducten, klimaatverandering en het verlaten van landbouwgronden werken daarin soms tegengesteld op dierpopulaties. De uitbreiding van wild…

Lees verder