Laatste nieuws E-screener test

In de wandelgangen hebben wij vernomen dat de E-screener  tot nadere orde niet meer uitgevoerd wordt voor de mensen, die ouder dan 60 en jonger dan 25 jaar zijn. Aanvragers van hun eerste jachtakte zullen nog wel mee moeten werken aan de screentest. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat dit…

Lees verder

Veelgestelde vragen en antwoorden over de e-screener test

De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Wat is de e-screener en waarvoor wordt hij door de politie gebruikt? De e-screener is computerprogramma, dat is ontwikkeld om te kunnen bepalen of de aanvrager van een jachtakte/wapenverlof op grond van persoonlijkheidskenmerken, persoonlijke omstandigheden of middelengebruik, een verhoogd risico op misbruik van wapens of munitie oplevert (Kamerstuk 34432-6) In…

Lees verder

Ree alleen bij drukke wegen afschieten, dit jaar veel meer vossen geschoten in Betuwe

ANGEREN/DRIEL/BEMMEL – De populatie reeën in de Betuwe wordt niet meer in toom gehouden door een maximumaantal te noemen, maar alleen door ze weg te houden bij drukke verkeerswegen. Ook de bestrijding van vossenoverlast is gerichter geworden: in een grotere straal rondom vogelweidegebieden.  De Gelderse Faunabeheereenheid en de beide Betuwse…

Lees verder

Brief NOJG aan Minister Veiligheid en Justitie over de invoering e-screener

De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

  Aan:  Ministerie van Veiligheid en Justitie Mr. F.B.J. Grapperhaus Postbus 20301 2500 EA Den Haag     Haaksbergen 17 oktober 2019   Betreft: e-screener jachtakte/verlofhouders Brief: U031/NOJG/2019   Excellentie,   Op vrijdag 20 september jongstleden ontvingen wij van uw ministerie een e-mailbericht dat de e-screener per 1 oktober 2019…

Lees verder

De provincie Limburg bemiddelt in het conflict Wbe de Roerstreek met Staatsbosbeheer over jacht Meinweg gebied.

De provincie Limburg bemiddelt in het conflict van jagers uit de Roerstreek met Staatsbosbeheer over de jacht op de wilde zwijnen in het Meinweggebied. Staatsbosbeheer wil meer de regie in handen nemen en kiest nu voor jagers van buitenaf die voor veel geld de zwijnen mogen afschieten. Overschot De jagers…

Lees verder

De provincie Limburg bemiddelt in het conflict Wbe de Roerstreek met Staatsbosbeheer over de jacht op de wilde zwijnen in het Meinweggebied.

De provincie Limburg bemiddelt in het conflict van jagers uit de Roerstreek met Staatsbosbeheer over de jacht op de wilde zwijnen in het Meinweggebied. Staatsbosbeheer wil meer de regie in handen nemen en kiest nu voor jagers van buitenaf die voor veel geld de zwijnen mogen afschieten. Overschot De jagers…

Lees verder

Europees Hof van Justitie: ‘Preventief afschot van wolven kan alleen onder strikte voorwaarden’

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat wolven in Europa alleen preventief mogen worden doodgeschoten als aan heel strikte voorwaarden wordt voldaan. Afschieten mag alleen als is vastgesteld dat er geen andere oplossing is. Het hof deed uitspraak in een Finse zaak waarbij de autoriteiten eind 2015 toestemming gaven…

Lees verder

Uitslag Computer gedragtest ( E-Screener) bij afgifte wapenvergunning, wordt in twijfel getrokken.

In een brief aan minister Grapperhaus van Justitie wijzen de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de Koninklijke Jagersvereniging op de gevaren van de zogenoemde e-screener. Dat is een computergestuurde gedragstest die moet meetellen bij de beoordeling van aanvragen voor een wapenvergunning. De Tweede Kamer heeft de e-screener al goedgekeurd,…

Lees verder