Fotowedstrijd: Veluws wild, landschappen, vogels en overige dieren

  DE STEEG – Landgoed Middachten in De Steeg, nabij Arnhem, organiseert ieder jaar een fotowedstrijd in samenwerking met de wildbeheereenheden op de Veluwe. Deze keer heeft de fotowedstrijd vier thema’s: de Veluwse zoogdieren in hun natuurlijke omgeving, inheemse vogels, landschappen en overige dieren. Inzenden is mogelijk t/m 2 maart…

Lees verder

Nieuwe cursus Grofwildverwerking bij Praktijk Centrum Jacht & Fauna

Cursus grofwild verwerking

Nieuwe cursus Grofwildverwerking bij Praktijk Centrum Jacht & Fauna Hij bestaat uit een uitgebreide cursus schietvaardigheid waarbij de cursist (beginnende en gevorderde jagers) meer inzicht krijgt en ervaring opdoet met verschillende schiethoudingen. We noemen vrijhandig, aangestreken, liggend en aan de schietstok. Aan de orde komen ook noodzakelijke en toepasbare ballistiek,…

Lees verder

Faunabeheerplan Friesland met 2 jaar verlengd

Verlengen looptijd Faunabeheerplan 2014-2019 (waaronder hoofdstuk Ree) en Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020. De faunabeheereenheid Friesland  heeft de provincie verzocht om de looptijd van het Faunabeheerplan 2014-2019 en het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 met twee jaar te verlengen. De provincie heeft het verzoek goedgekeurd en de looptijd van genoemde faunabeheerplannen met twee jaar hebben…

Lees verder

Raad van State geeft de Provincie Zeeland gelijk in het beheer reewild .

Sinds 2018 heeft het college van de Raad van State aan Faunabeheereenheid Zeeland op grond van de Wet natuurbescherming ontheffing verleend voor het verminderen van de aantallen reeën in Zeeland. Tien jaar lang was dit in Zeeland echter niet toegestaan. Enkele dierenrechtenorganisaties gingen in 2018 tegen dit besluit in beroep…

Lees verder

Contributie 2020 NOJG en betalingen WA-jachtverzekering 2020-2021

De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

NIEUWS SECRETARIAAT Vanaf 10 december 2019 worden de nota’s voor de contributie 2020 en de WA jachtverzekeringen 2020-2021 via de website verzonden in diverse porties door Mailstreet, die dit namens de NOJG uitvoert. Na betaling kunt U direct Uw verzekeringsbewijs 2020-2021 downloaden na de email ontvangstbevestiging van de betaling. Degene…

Lees verder

Hazenpest vastgesteld in drie provincies: Noord-Holland, Overijssel en Limburg

DD: 18 november 2019 In oktober en de eerste weken van november 2019 zijn bij DWHC tien hazen voor onderzoek naar de doodsoorzaak binnengekomen. Bij drie hazen is nu hazenpest (tularemie) vastgesteld. De drie hazen kwamen uit drie verschillende provincies: Noord-Holland, Overijssel en Limburg. Het is voor het eerst dat…

Lees verder