Vogelbescherming Nederland wil dat er een algeheel jachtverbod op ganzen komt in en bij Natura 2000 gebieden in Overijssel.

 Vogelbescherming Nederland wil dat er een algeheel jachtverbod op ganzen komt in en bij Natura 2000 gebieden in Overijssel. De stichting stapte daarvoor vandaag naar de Raad van State. Na een eerdere uitspraak van de Raad van State heeft de provincie een jachtverbod ingesteld in en bij vier beschermde gebieden.…

Lees verder

Toename van vraat van legsels en kuikens weidevogels Overijssel

29 Mrt 2016 Vanaf 2016 zijn agrariërs, gebruikers en beheerders verenigd in een agrarisch collectief, verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer, waaronder het weidevogelbeheer. De collectieven en weidevogelbeschermers hebben de afgelopen jaren een toename van vraat van legsels en kuikens geconstateerd, vooral in het Staphorsterveld, de Tolhuislanden en…

Lees verder

Winterschade door ganzen melden voor 1 april

  Het ganzenbeleid is per provincie verschillend, zo ook de tegemoetkoming in de schadevergoeding in de winter. In de provincie Friesland, Groningen en Gelderland wordt in opdracht van deze provincies via het Faunafonds, de winterschade door ganzen veroorzaakt in rustgebieden, automatisch getaxeerd. Grondgebruikers hoeven hiervoor geen aanvraag tot tegemoetkoming in te…

Lees verder

Uitspraak rechtbank Overijssel – Kunstlicht bestrijden vos toegestaan

Uitspraak RECHTBANK OVERIJSSEL Zittingsplaats Zwolle Bestuursrecht zaaknummer: AWB 15/2020 uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen Stichting De Faunabescherming, te Amstelveen, eiseres, en het college van gedeputeerde staten van Overijssel, verweerder. Procesverloop Bij besluit van 15 december 2014 (het primaire besluit) heeft verweerder aan de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (hierna: de Faunabeheereenheid Overijssel)…

Lees verder

BERICHT VOOR REEWILDJAGERS WBE HOF VAN TWENTE

Geachte reewildjagers, Aanstaande maandagavond om 20.00 uur worden de loodjes voor de bokkenjacht uitgereikt. De locatie van uitgifte is gewijzigd. De uitgifte vindt niet plaats bij de Pot, maar bij de jachthut van Welmer aan de Dijkerhoekweg 4 te Markelo. Met vriendelijke groet, Martin Verbeek Reewildcommissie WBE de Hof van…

Lees verder

Onderzoek naar wasbeerhond van start

In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren Bureau Mulder-natuurlijk, Altenburg&Wymenga en de Zoogdiervereniging van februari tot november 2016 een onderzoek uit naar de wasbeerhond in Nederland. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: inventarisatie van het voorkomen en een ecologisch onderzoek. De vier noord-oostelijke provincies worden geïnventariseerd op…

Lees verder