CDA eist actie Brussel tegen verspreiding varkenspest

PERSBERICHT

 

De Europese Commissie moet buurlanden van België met spoed aanspreken op hun plicht om verspreiding van Afrikaanse varkenspest te voorkomen. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik eist dat in spoedvragen aan EU-commissarissen Hogan (Landbouw) en Andriukaitis (Gezondheid): “Buurlanden van België moeten door Brussel worden gedwongen om alle wetenschappelijke adviezen van de Europese autoriteit EFSA te volgen. Ze moeten de bijbehorende preventieve en hygiënemaatregelen daadwerkelijk uitvoeren. Dat betekent óók het zorgvuldig reduceren en uitroeien van wilde zwijnen in de schone gebieden rondom en buiten besmette zones.”

De uitbraak van de varkensziekte leidt bij de zuiderburen al tot grote economische schade. Elf landen buiten de Europese Unie hebben de invoer van Belgisch varkensvlees inmiddels geblokkeerd. Duizenden varkens moeten in het gebied worden geruimd.

Schreijer-Pierik heeft grote zorgen over de gevolgen van een uitbraak in Nederland. “Het is onverteerbaar dat bepaalde Nederlandse provincies hun taken op het gebied van populatiebeheer verwaarlozen. Het nulstandsbeleid buiten de nationale parken Veluwe en Meinweg is in Nederland tot een lege huls geworden. Zo wordt gespeeld met de toekomst en levens van honderden agrarische gezinsbedrijven, duizenden banen en miljoenen varkens.”

In haar vragen laakt Schreijer-Pierik in het bijzonder de uitlatingen van de Brabantse SP-gedeputeerde Van den Hout in het onderzoeksprogramma De Monitor op NPO2, waarin hij de toename van wilde zwijnen in de provincie Noord-Brabant prees terwijl een nulstand is overeengekomen.

Volgens Schreijer-Pierik schat Nederland de kans op een uitbraak ‘veel te laag’ in. “De Oost-Europese ervaringen hebben de afgelopen jaren voldoende aangetoond dat de verspreiding verder blijft gaan. Er is nu preventieve actie nodig, ook door de Nederlandse Rijksoverheid en provincies.” Het CDA vraagt in de schriftelijke vragen eveneens aan de Europese Commissie om financiële voorzieningen voor de onkosten van toekomstige ruimingen en compensatie voor getroffen varkenshouderijen.

—————————————–  

Zie bijgaand de schriftelijke vragen aan de Europese Commissie 

Meer informatie via medewerker Kees Bos, 0032 470 473183

________________________________

Annie Schreijer-Pierik (CDA/EVP-Fractie)

Member of the European Parliament / Lid van het Europees Parlement / Deputée européenne

Bureau ASP 8 E 253
Wiertzstraat 60

B-1047 Brussel

Tel: +32 2 28 45538
www.annie-schreijer.eu

 

 

 

 


 Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement

 Annie Schreijer-Pierik (EPP)

Betreft: Preventie verdere verspreiding van Afrikaanse varkenspest naar buurlanden van België

De uitbraak van Afrikaanse varkenspest (ASP) in België baart varkenshouders en levensmiddelensector ook in buurlanden grote zorgen. Tegelijkertijd handelen overheden in buurlanden van deze getroffen Noordwest-Europese lidstaat al jarenlang niet conform de wetenschappelijke aanbevelingen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) ter bestrijding van de Afrikaanse varkenspest1. Een lid van Gedeputeerde Staten in de provincie Noord-Brabant prees de jarenlange taakverwaarlozing op het gebied van handhaving van de nulstand2 voor wilde zwijnen zelfs op televisie3, ondanks de actuele toename van ASP in de Unie het grote aantal varkenshouders in de regio.

1. Op welke wijze zal de Commissie thans – gezien de urgentie van de situatie – naburige lidstaten van België aanspreken op hun plicht tot daadwerkelijke, integrale uitvoering van preventieve (hygiëne)maatregelen conform de EFSA-adviezen inzake ASP – met inbegrip van reductie resp. uitroeiing van populaties wilde zwijnen in overeengekomen nulstandsgebieden, in het bijzonder in geval van mogelijke taakverwaarlozing4 door regionale overheden op het gebied van populatiebeheer?

2. Welke financiële steun biedt de Commissie de komende tijd ter dekking van de onkosten van eventuele ruiming van gehouden varkens en voor compensatie van getroffen varkenshouders in geïnfecteerd gebied in Noordwest-Europa, met inbegrip van een bredere marktverstoring in naburige lidstaten?

————————————————————————-

1 African swine fever in wild boar, EFSA Journal 2018;16(7):5344

2 Buiten de Veluwe en de Meinweg. Nota Jacht en Wildbeheer, Kamerstukken II 1992-1993, 22 980, nrs. 1-2.

3 Gedeputeerde Johan van den Hout (SP, GUE-NGL) met de portefeuilles Natuur, Water en Milieu in: De

Monitor, KRO-NCRV, ‘Wilde Zwijnen’, dinsdag 11 september, NPO 2, 21.25u.

4 Cf. Art. 121 van de (Nederlandse) Provinciewet.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.