• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

CDA kritisch op Nederlandse wolvenaanpak

 

Het CDA is kritisch op de huidige wolvenaanpak in Nederland. Kamerlid Maurits von Martels diende deze week een serie kamervragen in over deze aanpak, die volgens hem beter moet.

Recent beten zwervende wolven in Gelderland en Noord-Brabant tientallen schapen dood. Zo verloor een schapenhouder in het Noord-Brabantse Hedikhuizen in twee dagen tijd zo’n dertig schapen. Von Martels vraagt zich af wanneer er volgens de minister echt moeten worden ingegrepen om de wolvenpopulatie te beheren en landbouwhuisdieren beter te beschermen.

Hij verwijst daarbij naar de aanpak in de Duitse deelstaat Nedersaksen, waar delen van de staat als wolfvrij worden verklaard waarmee het verwijderen van wolven uit deze gebieden wordt vergemakkelijkt. De CDA’er wil weten of minister Schouten mogelijkheden ziet om elementen van deze aanpak ook in Nederland te gebruiken.

Ook wil Von Martels weten hoe de minister aankijkt tegen gecontroleerd beheer van de wolf, door middel van bijvoorbeeld preventief afschot en/of afrasteren. ‘Ter bescherming van eigendommen, kwetsbare soorten, natuurlijke habitattypen, prioritaire habitattypen en andere natuurwaarden van een aangewezen Natura 2000-gebied’, aldus het kamerlid.

Von Martels haalt ook de gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland aan, die recent met een Gelders wolvenpreventieplan kwam. Daarnaast adviseert dit orgaan in landelijk verband om in overleg tussen de provincies en de Rijksoverheid tot een beleid te komen dat gericht is op de beheersbaarheid van de populatieontwikkeling van wolven in Nederland en de effecten hiervan. Hij wil weten of de minister bereid is om op korte termijn invulling te geven aan dit advies.

 
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.