• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

CDA Noord-Holland: ‘Groei faunaschade schrikbarend’

Bron: Nieuwe Oogst

De prognoses voor de faunaschade in Noord-Holland lopen voor 2020 op tot ruim 9,6 miljoen euro. De grootste schade betreft het voorjaarsgras. Die schade is al vastgesteld op ruim 6,3 miljoen. Dit betekent een stijging bijna 2 miljoen euro, oftewel 44,9 procent ten opzichte van vorig jaar.

 

De cijfers zijn openbaar gemaakt naar aanleiding van Statenvragen van CDA’er Willemien Koning. De politica heeft zich deze collegeperiode geregeld kritisch uitgelaten over het huidige natuurbeheer en de gevolgen voor de faunaschade. ‘Die groei is schrikbarend.’

De statistieken laten volgens Koning ook zien dat de verhoging van het eigen risico van 5 naar 20 procent voor extra preventie een verkeerd signaal is. ‘Agrarisch ondernemers hoeven niet te worden geprikkeld om schade te voorkomen. Punt is dat er simpelweg onvoldoende ruimte is voor ganzenbestrijding, waardoor de populatie alsmaar blijft groeien.’

Matig groeiseizoen

In reactie op de vragen stelt de provincie dat een deel van de hogere schade ook is toe te rekenen aan het matige groeiseizoen. Daardoor hebben ondernemers veel meer moeten herinzaaien. Door de droogte pakten de grasoogsten veel lager uit. Dit zorgt voor hogere ruwvoerprijzen en dus ook meer kostenderving voor de gedupeerde ondernemers.

Faunabestuurder Albert Hooijer van LTO Noord noemt die laatste verklaring kenmerkend voor het huidige provinciebestuur. ‘Dat loopt weg voor zijn verantwoordelijkheid. Dit college zou eens goed in de spiegel moeten kijken. De grootste oorzaak voor deze negatieve tendens is het huidige natuurbeheer. Dat zorgt ervoor dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om de ganzenpopulatie terug te dringen naar een aanvaardbaar niveau.’

Fundamentele koerswijziging

Hooijer stelt dat een fundamentele koerswijziging nodig is om het tij te keren. ‘Want hoe lang is dit maatschappelijk nog te verantwoorden? En hoe lang mag een groot deel van die rekening nog bij de sector worden neergelegd?’

Opvallend is dat de drie Randstadprovincies een hogere toename van de getaxeerde faunaschade laten zien dan het landelijk gemiddelde, merkt de provincie op in haar reactie op de Statenvragen. In samenwerking met de uitvoeringsorganisatie BIJ12 worden de oorzaken daarvan onderzocht. De resultaten van die analyse worden aan het eind van het jaar verwacht.

Ook blijkt uit de provinciale reactie dat er 79 schademeldingen zijn voor andere gewassen dan gras. Volgens de prognoses zou het in totaal gaan om minimaal 665.000 euro aan schade.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.