CDA Noord-Holland vindt verhogen eigen risico faunaschade ‘volstrekte onzin’

Oppositiepartij CDA Noord-Holland vindt dat het nieuwe coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ veel te wensen over laat voor de landbouwsector in Noord-Holland. Vooral de verhoging van het eigen risico bij faunaschade van boeren kan op kritiek rekenen van de partij.

De coalitie wordt gevormd door GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. D66 levert de komende vier jaar de landbouwgedeputeerde voor de provincie in de persoon van Jack van der Hoek.

De coalitie beschrijft onder andere in het akkoord dat zij het eigen risico bij faunaschade van boeren wil verhogen naar 20 procent. Het eigen risico was gesteld op 5 procent. De coalitie wil meer prikkels aanbrengen om ganzen snel en doelgericht te verjagen omdat de schade die de dieren veroorzaken ‘te groot’ is geworden. ‘De middelen die hierdoor niet meer aan tegemoetkomingen in faunaschade worden uitgegeven, zetten wij in voor de transitie naar een duurzame agrarische sector’, staat in het coalitieakkoord. De coalitie begroot de opbrengst van deze maatregel op acht miljoen euro.

Zogenaamde prikkel

CDA is niet te spreken over het verhogen van het eigen risico bij faunaschade. ‘Deze zogenaamde prikkel waarmee boeren zelf de ganzen beter verjagen is volstrekte onzin,’ zegt CDA-fractievoorzitter Dennis Heijnen, ‘alsof een boer prikkels nodig heeft om zijn gewassen te beschermen.’ De partij vraagt zich af wat de boeren in Noord-Holland terug krijgen voor deze ‘extra last van acht miljoen euro’.

CDA diende samen met de ChristenUnie een motie in om de verhoging van het eigen risico van faunaschade ongedaan te maken en een andere financieringsvorm te zoeken voor de transitie naar duurzame landbouw. Beide partijen stellen dat de transitie van de landbouw ‘in het belang is van alle Noord-Hollanders’. Derhalve vinden CDA en ChristenUnie dat het ‘niet gepast is om een klein aantal ondernemers op te laten draaien voor de kosten van een ontwikkeling die de hele maatschappij aangaat’. De motie werd echter verworpen.

‘Duurzaam Afpakken’

Volgens de CDA-fractievoorzitter is de agrarische sector niet betrokken geweest bij het opstellen van het coalitieakkoord. ‘Ik begrijp tot mijn spijt dat de sector bij het tot stand komen van het akkoord niet is uitgenodigd. Bij alles wat in het akkoord staat is over de sector gesproken en niet met de sector’, aldus Heijnen. ‘Voor de landbouw is coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ helaas ‘Duurzaam Afpakken’’, vindt de partij.

Provinciaal voorzitter van LTO Noord-Holland Rona Uitentuis geeft haar mening over het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ in de komende editie van Agraaf. Deze verschijnt op zaterdag 22 juni. 

Tekst: Renske Luimes

Beeld: Ruth van Schriek

Bron: CDA Noord-Holland

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.