Standpunt NOJG over “Commerciële” Ganzenjacht in Nederland door buitenlandse jagers

ganzen in het morgenlicht

In de media is deze week aandacht voor buitenlandse jagers die in Nederland tegen betaling ganzen kunnen bejagen. De Partij van de Arbeid stelde hierover Kamervragen.

Naar aanleiding hiervan geven wij ons standpunt over de omvang en de gevolgen van dit commercieel aanbod voor het beheer van de ganzenpopulaties en zetten wij hieronder onze mening in deze uiteen.

Alle jacht in Nederland, dus ook het bestrijden en beheren van de ganzen, is in Nederland aan strenge regels gebonden, dit geldt voor alle jagers en dus ook de buitenlandse gastjagers. De buitenlandse jager kan alleen jagen onder begeleiding van een Nederlandse jager met een jachtakte en voldoende groot terrein van minimaal 40 hectare met hiervoor de benodigde toestemmingen en machtigingen heeft om gebruik te mogen maken van de provinciale ontheffing voor het bejagen van een bepaalde ganzensoort. Voordat een jager uit het buitenland in Nederland mag en kan jagen, vindt er een strenge controle plaats. Die controle betreft de buitenlandse jachtakte, inclusief het te gebruiken jachtgeweer en soort munitie.

De Nederlandse jager die de buitenlandse gastjager uitnodigt, is voor hem of haar volledig verantwoordelijk, zeker voor zijn gedrag als jager en dient volledig te voldoen aan de geldende weidelijkheidsregels.

De NOJG wil hierbij opmerken dat in Nederland in de wetgeving een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de Jacht ( 5 wildsoorten) en beheer en schadebestrijding van diersoorten.

Dit is dus geen jacht is maar beheer (populaties) en schadebestrijding van de ganzen met het geweer. Er zijn in Nederland in de zomermaanden vanaf april t/m oktober gemiddeld zo’n 650.000 ganzen en in de wintermaanden zijn dit er vaak meer dan 2,5 miljoen.

De jacht op de ganzen in Nederland is dus het bestrijden van schade en het beheren van de populaties en het voorkomen en bestrijden van schade aan de landbouwgewassen. Dit op basis van de goedgekeurde faunabeheerplannen, welke door de provincies zijn goedgekeurd en die dan hiervoor ontheffingen verstrekt aan de faunabeheereenheden, die op haar beurt Wildbeheereenheden of individuele grondgebruikers een machtiging tot gebruik hiervoor verstrekken. De gans is geen wildsoort en niet iedere gans is bejaagbaar voor beheer en schadebestrijding.

Uit onderzoek blijkt dat de totale faunaschade in de landbouw wordt geschat op €96 mln per jaar. Ongeveer 23% daarvan wordt vergoed door de overheid. De grootste schade wordt veroorzaakt door niet-beschermde, vrijgestelde soorten: €35 mln. Een groot deel van de totale schade, ca. €74 mln, wordt niet vergoed. Ganzen zijn verantwoordelijk voor 76% van de schade. Guldemond, J.A. et al. (2013). Kosten en baten voor de landbouw van schadesoorten. CLM Onderzoek en Advies, Culemborg. (bron: KJV)

Wij als NOJG vinden dat het bejagen (beheren) van de ganzenpopulaties een  algemeen  belang is en schadebestrijding een commercieel belang is van de grondgebruiker en het commercieel bejagen hiervan niet past bij de doelstellingen van het beheer op basis van de voorliggende faunabeheerplannen.

Wij vinden ook dat hier een grootte verantwoordelijkheid ligt van iedere jachthouder/grondgebruiker om deze excessen te voorkomen, maar ook van de Wildbeheereenheden die het beheer en schadebestrijding coördineren binnen hun werkgebieden in overleg met de Faunabeheereenheden.

De NOJG stelt zich echter ook op het standpunt dat voor de uitvoering van de voorliggende faunabeheerplannen voor het beheren van de diersoorten – algemeen belang is – en de schadebestrijding , het belang van de grondgebruiker is en niet van de betrokken jachthouder, en er dus ook geen kosten voor de toestemmingen van de grondgebruiker, die de jachthouder hiervoor nodig heeft, in rekening gebracht mogen worden, de provincies doen dit immers ook niet voor hun ontheffingen.

Er zijn helaas TBO’s/grondgebruikers die hiervoor veel geld voor vragen en net doen of dit een normale jacht is, hierdoor krijg je dat de jachthouder probeert om op deze wijze uit zijn kosten te komen, die hij moet maken voor de toestemming van de grondgebruiker voor het beheer en schadebestrijding van de ganzen.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk