• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Communicatie Opdracht Ree 2020-2024 Provincie Fryslân aan FBE Fryslân

 

De Provincie Fryslân heeft op 18 juni 2019 nieuw beleid voor reeën vastgelegd, zie wijziging beleid reebeheer Fryslân en Beleidkader bescherming en beheer ree Fryslân. Daarop heeft de provincie aan de Faunabeheereenheid gevraagd een nieuw faunabeheerplan voor reeën op te stellen dat past binnen dit nieuwe beleid en waarin staat hoe de FBE de uitvoering van het reebeheer gaat aanpakken.

De FBE heeft een Faunabeheerplan Ree 2020-2024 (concept d.d. 2-12-2019) opgesteld. Helaas is het de FBE niet gelukt dit in unanimiteit vast te stellen. Dat is wel een vereiste volgens de statuten van de FBE. Daarom heeft de FBE aan Gedeputeerde Staten verzocht haar een nadere opdracht te geven. Deze opdracht is door GS verleend op 17 december 2019.

De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig het nieuwe provinciale beleid; leidraad voor de uitvoering is het Faunabeheerplan Ree 2020-2024.

Hiermee is de continuïteit van het reebeheer ook na 1 januari 2020 gegarandeerd en zijn de belangen van de openbare veiligheid, waaronder de verkeersveiligheid, en het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden van zieke en gebrekkige dieren zeker gesteld.

 

FBE Fryslân

Robbert de Vries

19-12-2019

 

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.